Riksdagsman avfärdar uppgifter om vindkraft före tåg - Vimmerby Tidning