Lastbil välte - Ligger 20 meter från järnvägskorsning - Vimmerby Tidning