Villainbrotten fortsätter att minska - Vimmerby Tidning