Många viktiga frågor lyftes fram på Ungdomsforum - Vimmerby Tidning