Körde omkring utan körkort och med obältade barn - Vimmerby Tidning