Bättre trafikmiljö vid Linblomskolan - på bekostnad av Storgatan - Vimmerby Tidning