Hultsfredspar vann en miljon i TV - Vimmerby Tidning