Mariannelundstrakten anses lämplig för större vindkraftsetableringar - Vimmerby Tidning