1950 - 1959 - Vimmerby Tidning

1950 - 1959

2006-12-18 11:30

I maj invigs Vimmerbys nya motorstadion. Över 10 000 åskådare är på plats när speedwaylegendaren Olle Nygren gasar på i premiärtävlingen. I ett av försöksheaten sänker Stig Pramberg "Varg-Olles" banrekord.

"En jämnare och mer spännande individuell tävling får man sällan uppleva. I det långa loppet såg det ut som om Pramberg skulle gå segrande ur striden, men i sista heatet skedde oanade omkastningar, och som triumfator stod - 45-årige Evert Fransson, i särklass populärast på banan."

Särskilt minns publiken heat nummer 22:

"Frasse (Evert Fransson) förlorade starten som vanns av Lage Johnson, Valdemarsvik, före Kjell Karlsson. Det såg ett slag hopplöst ut för veteranen, som fick åka i all spruten och som i ena kurvan måste slita bort glasögonen, men sedan tog han motståndarna i tur och ordning. När Kjell Karlsson hämtades in i målkurvan, ville jublet aldrig taga slut. Visst stormar ungdomen fram, men gammal är ändock äldst."

10 000 i publiken men bara 5 000 i staden. Varifrån kom alla, frågade sig motorcykelförbundets Axel Brittner.

"Jo, dom kom med cirka 700 bilar, massor av motorcyklar och så per apostlahästar, extrabuss och tåg från alla håll och kanter i det motorbitna småländska landskapet. T. o. m. mellan Järnvägsstationen och motorstadion gick det dagen till ära extrabuss."


1951
Sedan 1949 kommer Vimmerby Tidning ut alla helgfria dagar. Den består av tio-tolv sidor per nummer och har närmat sig läsarna genom att etablera lokalredaktioner. Först ut var Hultsfred, Mariannelund och Kinda som startades omkring 1942. Sedan följde Västervik och Virserum - den senaste i raden är Horn.
I Vimmerby kommer länets hälsoförbund i ett alldeles speciellt ärende: utrotningskampanj mot råttor. Det kommer att läggas ut gift.
"Nu, när kampanjen står inför sin start, fordras allmänhetens medverkan för att man ska kunna erhålla ett för oss alla gott resultat. Ett huvudvillkor för att giftutläggningen skall lyckas är att råttorna hindras att få tillgång till föda. Genom en noggrann renhållning minskar man råttornas möjligheter att anskaffa sådan, och genom att hålla bostads- och ekonomibyggnader i gott skick försvårar man deras tillträde till byggnaderna. Det kan icke anses vara riktigt, att kommunen anslår medel, medan den enskilde lägger armarna i kors och underlåter att vidtaga de åtgärder, som erfordras beträffande renhållning och råttsäkring av byggnader.
Hjälp till att svälta råttorna och tillse att överallt hålles rent och snyggt, att kärl för sopor och matavfall hålles slutna, att öppna sopplatser täckas med jord eller dyl., att husdjurens föda i görligaste mån undanhålles råttorna, att källargluggar och dyl. är försedda med galler eller nät, som hindrar råttorna att komma in, att ytterdörrar är hela samt hålles stängda nattetid. Om här förordade åtgärder vidtages, kan man vara förvissad om att råttorna icke i större utsträckning kommer att trivas, samt att förestående utrotning kommer att bli tillfredsställande."


1952
Inför långfredagen skriver komminister K-E Sperens, Vimmerby, betraktelse. Det handlar om förlåtelsen.

"Det ljuder ett ord från korset, omöjligt för en människa att uttala i en sådan situation. ?Fader, förlåt dem, ty de veta icke vad de göra?. Vi lär oss i vår katekes, att Kristus är sann Gud och sann människa. Vi har kanske svårt att fatta detta. Vi ser i Jesus bara människan. Men då kommer dessa ord av Jesus på korset till oss som ett budskap om en lidande människa som också är den fullkomliga kärleken som människa och sann Gud. (?)

Vi behöver lyssna till dessa ord. Det finns inget angelägnare på vår jord, än att försoningens ord är i verksamhet. Och försoningens ord, det är ordet om förlåtelsen. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han har betrott oss med försoningens ämbete. Genom oss skall försoningen, förlåtelsen gå ut i världen. Det skall börja i våra hem och sprida sig allt vidare.

Detta är icke möjligt, om vi icke ständigt har den korsfäste inför våra blickar. (?) En värld, som alldeles tappar bort Kristus, måste följaktligen bli hård och hänsynslös. Där kommer icke att finnas mycket av försoningens tongångar. (?)

Denna värld behöver försoningens ord, och det betyder att du och jag behöver den, eftersom vi tillhör denna värld.

Amen."


1953
Vimmerby Tidning blev tredagarstidning 1940, fyradagarstidning 1944 och sexdagarstidning 1948. Eftersom VT kom ut på eftermiddagarna blev man långt efter med gårdagens nyheter. Å andra sidan kunde man också komma med dagsfärska rapporter om saker som inträffat kort tid innan tidningen gick i tryck. Som den 23 december när rubriken kom ur pressen bara några timmar efter att händelsen ägt rum:

F.d. vimmerbybo dödad i dag. Bil med fyra vurpade på vägen Nyköping-Norrköping.

Så löd rubriken när en ung kvinna omkommit i en trafikolycka:

"En dödsolycka inträffade kl. 9.20 i morse på stora landsvägen Nyköping-Norrköping, några mil söder om Nyköping, mittför Stavsjö värdshus vid Stavsjöbruk, varvid 22-åriga fru Gun Edlund, dotter till fabrikör Axel Karlsson, Vibyfabriken, Vimmerby, omkom. Fru Edlund färdades tillsammans med maken, hovmästare Edlund, Stockholm, makarnas tvååriga dotter samt fadern Axel Karlsson i en röd PV 444 söderut, och vid en omkörning råkade bilen i sladdning, kom ut på vägkanten och slog runt ett par varv samt hamnade på sidan.

Några mera detaljerade uppgifter står för närvarande inte att få, men det sägs, att bilen lär ha haft ganska hög fart, och att väglaget var ganska halt.

I vagnens framsäte satt hr och fru Edlund, och i baksätet låg fabrikör Karlsson och sov. Fru Edlunds skador var så stora, att hon avled strax efter olyckan, medan makarnas lilla dotter blev något skadad, dock inte allvarligt, enligt vad som uppges för oss.

Fru Edlund kom med föräldrarna till Vimmerby för några år sedan närmast från Trelleborg och har själv haft arbete här i staden, närmare bestämt på Stadshotellet under ett halvt års tid.

Sällskapet var på väg till fabrikör Karlssons hem i Vimmerby för att fira jul."


1954
Äldre kvinna i Kinda rånad av pistolförsedd man.

Vapenmynning riktades mot 71-åring: "Ta hit 200 kr. annars skjuter jag"

Så löd rubriken på tionde och sista sidan av Vimmerby Tidning den 12 oktober. Från lokalredaktionen i Kisa meddelades närmare upplysningar i den halvfeta ingressen:

"En ensamstående äldre dam i Drabo i Björkfors blev under måndagseftermiddagen, efter vad hon uppger, uppsökt av en man, som möjligen kunde vara maskerad. Denne tilltvingade sig under pistolhot de kontanter, 15 kr., som kvinnan hade i hemmet vid tillfället."

Även den vanliga texten, den så kallade brödtexten, var satt i halvfet svart stil, kanske för att understryka händelsens dramatik:

"Damen, som är i 71-årsåldern, bor i en stuga, som ligger någon km. från den övriga bebyggelsen i Drabo. Vid 15-tiden i går eftermiddag blev hon uppsökt av en man, som hade någonting pistolliknande i handen - hon uppfattade det som ett skjutvapen och att en mynning riktades mot henne - hotade ?ta hit 200 kr., annars skjuter jag?.

Kvinnan hade emellertid inte mycket kontanter. Hon tog dock fram sin portmonnä och plockade fram tre femmor, vilket var allt hon hade vid tillfället, och gav mannen. En käpp, som kvinnan hade att stödja sig vid, då hon delvis är invalid, hade mannen dessförinnan slitit ifrån henne.

(?) Vid det överrumplande besöket blev damen givetvis chockerad och kan inte exakt ange mannens utseende. Hon har dock uppgivit att han var väldigt ful, vilket kan tyda på att vederbörande var försedd med gummimask. (?) Han var vid tillfället iklädd grå hatt och grå kavaj."


1955
Salladsbladet och Grisatrumpeten. Kärt barn har många namn, och så även Vimmerby Tidning. Salladsbladet för den konsekvent Bondeförbundsgröna linjen som opinionsorgan, Grisatrumpeten för de många säsongsbetonade grisannonserna, sägs det.

Den 6 augusti 1955 står det att Jordbrukarna i n:a Kalmar får mager skörd. Jordbrukarnas organisation RLF kräver bättre priser och bättre lånemöjligheter:

"Styrelsen för Kalmar norra länsförbund av RLF har på sammanträde i Västervik diskuterat det dåliga skördeläget. Från hela området föreligger skrämmande rapporter om den nedtorkade grödan. Betestillgången är i det närmaste helt slut och många har redan fått börja använda vinterfodret för att kreaturen skall kunna livnäras. Nedgången i mjölkproduktionen de sista dagarna är allvarlig. Den stora nedslaktningen ställer slakterier och dess frysanläggningar på hårda prov.

De vårsådda grödorna anses ej kunna lämna ens halv skörd och halmen därifrån torde ej få något värde som tillskottsfoder, säger ombudsman Gösta Johnzon, Jenny, i ett uttalande i dag. (?)

Ungefär hälften av alla jordbrukare erhöll s.k. stödlån på grund av dålig skörd 1952. Dessa lån skall amorteras första gången i vår. Enligt medgivande av Statens Jordbruksnämnd kan uppskov med amorteringen beviljas ytterligare två år. Ansökningsblanketter härom finnes hos Lantbruksnämnden. För många svårt drabbade jordbrukare måste rimligen dessa lån avskrivas.

Inför relaterade situation kräver många jordbrukare i dag, att krafttag från samhällets sida göres för förbättrandet av deras ställning."


1956
Den 16 juli skriver Wimmerby Tidning i en rubrik på sidan 5: "Negerlärarinna till Mariannelund.

Som vi tidigare nämnt kommer Mariannelund att gästas av en negerlärarinna i veckan. Det blir Betelförsamlingen som då får besök av miss G Chipe. Hon kommer att medverka i ett barn- och ungdomsmöte om onsdag och likaså i ett offentligt möte senare på kvällen, då även missionärerna Lilian och Henrik Karlsson medverkar."

Det har varit stor fest i Herrgårdsparken i Mariannelund också:

"Mariannelunds industri- & hantverksförening kunde glädja sig åt en stor publikskara vid den traditionella festen som i går hölls i den vackra Herrgårdsparken. Solen sken från en molnfri himmel och det var ett härligt festväder, men så hade också över 1. 000 personer mött upp på hela dagen.

Programmet inleddes på eftermiddagen med en trevlig konsert av Södra Vi hornmusikkår under ledning av kantor Sverre Larsson. Sedan var det tur för sångaren Elon Dahl att ta friluftscenen i besittning för att med sina humoristiska visor locka fram många leenden på läpparna. Sedan var det åter musik av hornmusikkåren, alltmedan festbesökarna hälsade på i alla de välförsedda stånden som satts upp i parken och vackert klätts med björkar. Det kunde vara för att köpa en lott av verkmästare Eric Corell, eller kaffebiljetter av hantverkföreningens ordförande, skräddarmästare M. Peterson. Överallt i stånden fann man föreningens medlemmar, eller deras fruar och övriga familjemedlemmar, alla ville hjälpa till att få ett fint resultat av festen."

Sedan blev det dans till Wetterfemman från Huskvarna. "Festen avslutades med ett stiligt fyrverkeri."


1957
Vimmerby Tidning vackert hyllad vid högtidligt 100-årsjubileum.

"Torgför stadens och ortens intressen på ett för hela bygden gagnande sätt".

Så står det att läsa i rubriken på sidan 3 måndagen den 3 juni. Om tidningen föddes 1856 eller 1857 är en fråga av akademisk natur. Provnumret kom den 22 december 1856, men första riktiga numret först efter nyåret.

Själva 100-årsfestandet inleddes i alla fall den 1 juni 1957 i rådhusets plenisal, och tidningen skriver:

"Flaggan på rådhuset i Vimmerby går i topp endast vid remarkabla tillfällen. Så var fallet i lördags kväll, då Vimmerby Tidning, framåtgående företag i en framåtgående stad, firade sina hundra år, hyllad av många och själv hyllande sina trogna medarbetare, däribland åtta som i lödigt silver fick synliga bevis på mångårig uppskattning.

På aftonen denna första sommarmånadens första dag samlades anställda och övriga inbjudna i rådhusets ärevördiga plenisal, och här hälsade tidningsstyrelsens ordförande, nämndeman Gunnar Carlson i Boda välkommen och fann sig naturligtvis föranlåten att stanna något vid det innehållsrika jubileumsnummer som nyligen utgivits med anledning av de hundra åren. (?)

Så följde medaljutdelningen, förrättad av nämndeman Carlson med biträde av tidningsstyrelsens vice ordförande, landstingsman John Johansson i Gränö. Den förste som fick motta den vackra medaljen att i band bäras om halsen, var maskinsättaren Erik B. Ohlsson, "Masen", med sina 42 tjänsteår veteran bland de åtta. Applåder, leve och trumpetstötar accentuerade det högtidliga tillfället, vilket de sju övriga medaljerade som förut nämnts var rotationstryckare Fritz Carlsson, snällpresstryckare Allan Tambour, chefredaktör Ingmar Karlsson, kamreraren fru Linnéa Dahl, fröken Frida Widh, andreredaktören Sven Ekberg samt kassörskan Ingrid Ericsson. Från rådhuset förflyttades jubileumsfestligheterna till Stadshotellet, där festsalen prunkade av försommarens ljuvligaste blomster i alla regnbågens färger och där ett stort emblem med ?Vimmerby Tidning 100 år? i jättebokstäver utgjorde dekorativt blickfång."


1958
Vedkapning ställer till en allvarlig olycka i Målilla. Den 8 september skriver tidningen:

"Fru Judith Ekelund, Målilla kyrkby, fick på lördagsmiddagen, då hon hjälpte till med kapning av ved, sin vänstra arm avsågad helt vid axeln samt erhöll svåra skador på den högra armen, ena foten och ansiktet. Hela den vänstra armen var avsågad och låg på marken, där också den ena skon återfanns avsågad på mitten.

Olyckan inträffade på lördagen, när makarna Ekelund var sysselsatta med vedkapning, och fru Ekelund, som skulle kasta undan vedbitarna, snubblade då och kastades mot den roterande sågklingan, och på ett enda ögonblick hade den fruktansvärda olyckan hänt.

Tillskyndande grannar rusade till undsättning, och den skadade förbands på platsen, innan hon i taxi fördes till lasarettet i Oskarshamn. Hon var vid framkomsten till lasarettet vid full sans. Vid Oskarshamns lasarett upplyser jourhavande läkaren i dag på morgonen, att fru Judith Ekelunds tillstånd, efter de svåra skadorna är relativt gott och att en förbättring har inträtt sedan gårdagen, varför någon fara för livet icke torde föreligga."


1959
Den 8 augusti tar Ingmar Karlsson upp vägbyggandet i sin ledare.

"I samband med förstatligandet av vägväsendet var man färdig med att börja den omtalade dåliga vägsträckan Barmshult-Vena, som ligger mellan Vimmerby - Vena. Men det kom order, att man inte fick starta vägbyggandet förrän de statliga myndigheterna sagt sitt.

Nu har det gått 20 år och ingenting blivit gjort. Hur många uppvaktningar har det inte varit om denna väg? Under landshövding Ruben Wagnssons tid fanns det givetvis möjligheter att få vägen iordningställd, men han visade mer motvilja än förståelse för detta vägbyggande.

Den nämnda vägen ligger mellan Vimmerby - Oskarshamn. Här har man haft 6 mil bra eller skaplig väg och en mil urusel väg. På denna väg går alla de stora tunga virkestransporterna ner till Oskarshamn från våra orter. Men vad gjorde länsarbetsnämnden?

Jo, man struntade i den dåliga vägen mellan Barmshult och Vena och byggde istället om vägen närmast Oskarshamn, som var både bred och i hyggligt skick. Nej, här måste en genomgripande ombyggnad till i första hand. Sedan har länsarbetsnämnden gått omkring och talat om, att pengarna inte räcker till.

Det undandrager sig vårt bedömande, huruvida hr Wagnsson hade en särskild förkärlek för vägarna kring Oskarshamn - där är de i alla fall ordningställda åt olika håll. Men vägarna i denna bygd har misskötts, precis som om inte vi skulle ha lagt några bilskattepengar eller skulle ha några rättigheter.

När vägmyndigheterna skall fördela vägpengarna, har man givetvis många faktorer att taga hänsyn till. Men man bör minnas en sak - folket i resp. bygder har samma rättigheter att få sina bilskattepengar åter i form av bättre vägar.

Man kan med andra ord inte godkänna, att några få skall sitta och förhindra, att vägarna i en del områden år efter år skall vara misskötta."

1950 - 1959

Genom att kommentera på Vimmerbytidning.se så godkänner du våra regler