KISA

Som sjuksköterska till yrket, ledamot i regionfullmäktige i Östergötland, ersättare i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd samt ordförande i Kinda kommunfullmäktige följer hon diskussionerna kring vårdcentralen i Kisa med särskilt intresse.

– Det är jättespännande, behövligt och bra att utredningen är gjord. Den är ett nödvändigt avstamp som visar att det är bättre att bygga en ny vårdcentral än att renovera den nuvarande.

Men Lena Käcker Johansson manar samtidigt till lugn och eftertanke.

– Det viktigaste av allt är att det handlar om en långsiktig satsning för minst femtio år framåt. Då behöver vi tänka igenom var den bästa placeringen är och inte bara se till första bästa placering.

Hon syftar på att inte låsa fast sig vid den så kallade mejeritomten vid Storgatan i Kisa som pekas ut som tänkbar plats för den blivande vårdcentralen.

– Kan den kanske ligga i nuvarande Ica om de bygger nytt eller nuvarande räddningsstation som snart ska ersättas? Eller kan en vårdcentral placeras på torget rent av? Då skulle man kunna flytta torget till stationsområdet.

Skulle bussarna få plats då om det också blir en ny Icahall där?

– Det vet jag inte och det är därför som jag vill att vi ska titta noga på bästa tänkbara placering. Inte minst för människor som den berör.

Uppdraget att ytterligare utreda frågan om ny vårdcentral läggs nu ut på en arbetsgrupp där tjänstemän från Region Östergötland och Kinda kommun ingår.

– Men vi behöver ta ett större grepp på frågan och låta medborgarna få komma till tals också, säger Lena Käcker Johansson.

Kring vad?

– Hur de vill ha det när det gäller tillgänglighet och vilket utbud av vård det ska vara.

Men det är väl just vad gruppen av tjänstemän ska göra?

– Jo, men det här är en stor fråga som vi inte bara kan släppa till tjänstemännen.

Lena Käcker Johansson vill även se över möjligheterna att införliva skolhälsovård och att erbjuda apotek i den blivande vårdcentralen.

– Som i Finspång och flera vårdcentraler i Linköping.

Hon vill se en vård som står människor nära och anser att en ny vårdcentral ska ligga i Kisa.

– Absolut. Att placera den i Rimforsa skulle bli orimligt långt för invånare i Horn och Hycklinge.

Däremot vill hon se ett utvecklat samarbete mellan personal inom Region Östergötland och kommunen.

– Då skulle vi kunna få till stånd distriktssköterskemottagning i Rimforsa och ännu hellre i Horn.