– Det är produktionskapaciteten som är bekymret. Vattenverkets kapacitet går nu på nära 100 procent. Den tidiga och ihållande värmen och torkan har lett till att vattenförbrukningen ökat på alla våra orter, fast problemet uppstår i det nuvarande vattenverket i Rimforsa, berättar Staffan Andersson, verksamhetschef för vatten, avlopp och renhållning i Kinda kommun.

Staffan Andersson tror att vattenförbrukningen har sin grund i att personer vill rädda sina trädgårdsodlingar och sådant som man har. Detta skapar bekymmer på olika platser i kommunen, exempelvis det som Rimforsa upplever nu.

– Vi ber därför boende i Rimforsa att vara sparsamma med användningen av kommunalt dricksvatten. På övriga orter är tillgången god och där kan kommunalt vatten användas som vanligt och de som har sommarvatten får kolla vad som gäller med eventuella bostadsföreningar. Projektering pågår för fullt inför en utbyggnad av vattenverket i Rimforsa och utbyggnationen beräknas ske under 2019.

– Nu kan vi bara hoppas på nederbörd för alla lantbrukare och trädgårdsodlare, avslutar Staffan Andersson.