Kommunala Pensionärs- och Handikapprådet (KPHR) i Kinda är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen, pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning/handikapp i Kinda.

På senaste mötet blev det en hel del rabalder när KPHR:s ordförande Roger Rydström (S) som även är ordförande i Vård- och omsorgsnämnden ville köra ut en av deltagarna på mötet, Erik Björklund som var där i egenskap av ersättare för Helen Larsson som är ordförande i Föreningens för utvecklingsstörda barn (FUB) som är en av elva föreningar som ingår i KPHR.

– Det bemötande som jag fick känns väldigt upprörande. Jag fick inte en chans att förklara mig varför jag var med på mötet, säger Erik Björklund.

Artikelbild

| Erik Björklund ersatte FUB:s ordförnde Helen larsson

– Det är min plikt som ordförande att se till att det inte kommer någon till mötet som inte har där att göra. Det är stängda möten, säger Roger Rydström.

Erik Björklund berättar om inledningen på mötet:

– Hjälp, det är ju mig han menar, förstod jag när Rydström började prata om en mötesdeltagare, utan att nämna något namn. Jag skulle få vara kvar men fick inte yttra mig.

Snart upptäcktes att Erik Björklunds namn inte var med på deltagarlistan, utan det var Helen Larsson namn som stod på listan.

– Då bad jag att få kommentera att jag var ersättare för Helen. Men Rydström vägrade ge mig mikrofonen och sa, varför då?. Jag bad en gång till men fick åter ett nej. Då tog jag själv till orda och jag vet att man inte ska göra så men jag blev arg, påhoppad och ovälkommen. Det berörde mig djupt. Varför skulle inte jag få förklara mig.

– Han var inte anmäld som delegat till mötet och då var han inte välkommen, säger Roger Rydström.

– Jag var på väg att lämna mötet. Jag kände inte igen mig själv och det inför en ny grupp där jag hade hoppats kunna få verka framöver, till stöd för äldre och de med funktionsnedsättning i vår kommun, säger Erik Björklund.

Slutligen så fick Erik Björklund en bekräftelse på att han skulle var med på mötet då KPHR:s ständige sekretare hittade ett oläst mail där det klart och tydligt stod att Helen Larsson inte kunde närvara och i hennes ställe gick Erik Björklund in.

– Jag vill inte lasta den enskilda tjänstemannen för att inte ha läst mailet och att det blev fel, säger Roger Rydström som menar att det hela gick rätt till:

– Det är ju min plikt att säga till när obehöriga är på ett stängt möte, det är inga konstigheter med det, säger Roger Rydström.

– Visst beklagade man det inträffade men det tog hårt på mig, avslutar Erik Björklund.