– När den första marknaden blev till är höljt i dunkel, men man kan väl anta att den fick mer organiserade former under slutet av 1500-talet.

Björkfors såg och kvarn är känd sedan 1300-talet, men under slutet av 1500-talet började befolkning växa i Björkfors och byarna runt omkring, berättar Lars-Inge Schedenborg.

– Varor på dåtidens marknad var hästar, boskap av olika slag, grisar, höns. Därtill kan läggas smör, skinn och slöjdade redskap.

Det mesta köptes förmodligen upp av tillresande handelsmän för vidare befordran men det var också en lokal handel.

– Björkfors marknad pågick sedan in på 1930-talet men det är osäkert när den upphörde. Marknaden återupptogs igen 1987 och har återkommit alla år sedan dess med undantag av ett år.

Nystarten skedde via hembygdsföreningen och leddes sedan av Lars–Jonny Jonsson i 23 år med i stort sett samma kommitté medlemmar, informerar Schedenborg vidare.

– Efter marknaden 2009 ombildades markenskommittén till att bestå av minst två ledamöter från Hembygdsföreningen, Allhuset, Bastuföreningen och LRF för att få större bredd. Sedan 2014 ingår även Björkfors GOIF.

Kommitté medlemmar är numera.

Rune Larsson, Lena Simonsson, Bo Lindborg, Per Larsson, Ann-Britt Henrysson, Rick Veen, Sven-Olof Svensson, Lennart Pettersson, Anders Martinsson, Marie Röör, Lars-Inge Schedenborg, Anders Martinsson samt Kurt Gillström.

Marknaden är i mycket en hemvändarmarknad med både en trogen publik och trogna knallar. Den trognaste knallen är Mariannelunds karameller som deltagit alla år sedan 1990. Antalet besökare brukar vara omkring 3000 och antalet knallar 65–70. Kommittén gör ett noga urval av knallar där det endast får vara max två knallar som säljer samma produkt. Detta begränsar antalet knallar men samtidigt får de en bättre försäljning och det är viktigt för marknadens fortbestånd att ha nöjda knallar.

– Vädret är också viktigt. Är det för varmt och soligt väljer publiken badet istället, och regn är naturligtvis inte heller så lyckat. Vädret har stått marknaden bi och endast ett par marknader har regnat bort, avslutar Lars-Inge Schedenborg.

Årets marknad kommer förutom alla knallar även innehålla Överums musikkår, loppis/auktion, serveringar, dragspelsmusikanter samt ponnyridning. Sedan brukar ju 100-talet motorcyklar som tradition köra genom Björkfors denna dag, detta är också en sevärd upplevelse.