Allemansrätten gäller vid Pinnarpsbadet utanför Kisa. Det står klart efter att Kammarrätten nyligen beslutat att inte ge prövningstillstånd.

– Rättsläget är tydligt. Så länge man sköter sig får man bada och vara på området, säger Karin Fridell, länsjurist, länsstyrelsen Östergötland.

Det betyder att bolaget som äger campingplatsen måste ta ner skyltar som anger att badet endast är tillgängligt för campinggäster och att entréavgift gäller.

Pinnarps ägare har dock möjlighet att ta ut avgift av badgäster som använder bryggor, hopptorn, toaletter och liknande anordningar på området.

"Detta måste dock ske på sådant sätt att strandområdet och passagen dit inte av allmänheten uppfattas ingå i campingområdet", skriver länsstyrelsen i sitt beslut och fotsätter:

"Formuleringar som ”Campingområdet är endast tillgängligt för campinggäster” (med eller utan tillägg ”entréavgift gäller”), får anses avvisa allmänheten så länge det inte klargörs att ”campingområdet” endast avser området vid campinganordningarna och att strandområdet inte ingår i campingområdet".

Enligt Björn Hoflund (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun, är skylten som figurerar i den juridiska prövningen, borttagen.

– Några ytterligare åtgärder kan vi inte vidta.

Frågan är hur gemene man ska förhålla sig om det uppstår konfrontation med campingägarna. Enligt uppgifter till oss krävs badgäster fortfarande på avgift eller blir uppmanade att lämna området.

– Känner man sig förorättad kan man polisanmäla, säger Karin Fridell.