Med anledning av den svåra torkan som råder i hela länet gick Länsstyrelsen i Östergötland under veckan ut med en rekommendation till samtliga kommuner. Länsstyrelsen uppmanade kommunledningarna att inventera sina marker för att se över om vissa gräsytor kan avvaras åt lantbrukare i nöd. Redan nu har Kinda kommun satt igång det praktiska arbetet och låtit bönder, med brist på foder, slå av mindre gräsytor.

– Det vi har gjort är att de som har markkoll i kommunen, det vill säga vår parkavdelning, har fått i uppdrag att inventera vilka möjligheter som finns, men i en mindre kommun som Kinda handlar det mycket om att få ut budskapet i hopp om att personer som har eller känner till olika gräsytor väljer att bidra, säger Jimmy Bexell, tillförordnad chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, och fortsätter:

– Vi har alltså ett antal tjänstemän som har ögon och öron öppna när det kommer in frågor om eventuella gräsytor, då har vi en organisation som redan är igång och snurrar. Nästa steg, som förmodligen bara är en tidsfråga, är när bönderna får problem med vatten, då har vi som kommun skyldighet att hjälpa till.

Artikelbild

| Rune Larsson, LRF-ordförande i Kinda, befarar att många bönder tvingas att slakta delar av sina besättningar.

LRF-basen i Kinda, Rune Larsson, ser positivt på att kommunen väljer att hjälpa till i den tuffa torkan, men om det inte kommer regn, i stora mängder, inom den närmaste framtiden kan han inte se någonting annat än allvarliga konsekvenser.

– Situationen är kritisk och det är allvarligt när det blir en så här långvarig torka på den här tiden av året. Det är väldigt torrt just nu och det blir knappast någon andraskörd alls och helt säkert blir det en stor brist på vallfoder, särskilt i Kinda där det finns gott om mjölkbesättningar och mycket djur. Även betesmarkerna kommer att bli problematiska, förklarar Larsson som berättar att konsekvenserna av torkan med största säkerhet kan bli att bönder tvingas att slakta delar av sina besättningar.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S) ser det som en självklarhet att kommunen hjälper till om möjlighet finns.

– Självklart är vi villiga att bidra med kommunal mark som är lämplig om det kan hjälpa djurägare, säger han och Jimmy Bexell fortsätter:

– Jag skulle absolut uppmana allmänheten att höra av sig till oss om de känner till markytor som kan vara till hjälp.