I motionen som går under namnet "Naturen blir vapen i jakten på invånare" lyfter miljöpartisten Pontus Wessman upp naturreservatens potential till att locka nya invånare. Med en ökad tillgänglighet till naturen kan han se att människans välbefinnande ökar och att livskvalitén i kommunen förbättras. Därför anser Kindapolitikern att kommunen borde satsa på de fyra naturreservat som ligger i direkt anslutning till Rimforsa, nämligen Klevberget, Borgarmon, Hallstad ängar och Hackelboö.

– Vi i miljöpartiet föreslår att nämnda områden marknadsförs som ett natur-, kultur- och friluftsområde, att en gemensam informationscentral inrättas, att nya vandrings-, skid- och löstigar dras genom området och att en gång- och cykelförbindelse byggs som binder ihop Hackelboön med de andra reservaten, skriver Pontus Wessman som också föreslår att informationsbroschyrer trycks och att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen och berörda markägare utreder möjligheterna att anlägga en våtmark mellan Borgarmon och vägen nedanför Klevberget.

Nu, närmare tre år senare, har motionen fått sitt svar och kanske kan några av förslagen bli verklighet. Kinda kommun ska bland annat diskutera ett eventuellt gång- och cykelbanebyggande vid Hackelboö vid nästkommande träff med Trafikverket och samhällsbyggnadsnämnden ska undersöka möjligheterna till bidrag från Naturvårdsverket.

– En cykelväg till Hackelboö från Rimforsa skulle sannolikt öka tillgängligheten till naturreservaten. Detta är i första hand en fråga för Trafikverket. En eventuell cykelväg på sträckan kräver en ny bank/bro av betydande längd. Det är sannolikt en mycket dyr investering och i dagsläget finns betydligt mer angelägna cykelvägar, inte minst sådana som förbättrar trafiksäkerheten för barn på väg till och från kommunens skolor, skriver kommunen i sitt svar till motionen.