Under sommaren visar Östergötlands museum några av de spännande gömda och glömda platser som finns i Östergötland. Ett av dessa besök gick till Drabos tjärdalar och hälsobrunn under helgen.

Arkeologen Ann-Charlotte Fäldt från Länsstyrelsen i Östergötland hälsade alla välkomna och påbörjade vandringen till tjärdalarna där dagens kulturvandring skulle inledas.

Tjärdalarna ligger i en naturskön plats som fortfarande bär vidare på den historia om hur man förr utvann tjära till allehanda bruk. Hanteringen har lämnat tydliga gropar i åkern, under den guidade turen fick besökarna lär sig känna igen dem samt ta del av historian kring denna handelsvara.

– Vikingarna reste inte bara runt för att härja utan våra stora handelsmän, där tjäran var en av de viktiga varorna. Tjärframställan innebar en stor industri och produkten användes till båtar, tak på både hus och kyrkor, inom medicin samt gamla huskurer, berättade guiden.

På ängen syns fortfarande groparna från de fem tjärdalarna som brukades som mest i skarven av 1700-1800-talet. Under det guidade besöket var groparna täckta av växande smörblommor, maskrosor, gräs och nässlor, annars kan man än idag se resterna av slaggprodukterna som finns kvar.

Guidningen fortsatte till de spännande lämningarna efter Drabo hälsobrunn som ligger i backen på andra sidan grusvägen. Där bjöds det även på en slurk av det friska brunnsvattnet. Hälsobrunnen bär på historier från tidigt 1800-tal, då folk bads resa hit för att dricka av det friska vattnet för att bli av med olika sjukdomar.