Innan själva Nationaldagsfirandet började så ägde ceremonin rum där Kinda kommun hälsade de nya Svenska medborgarna välkomna.

– Vi har lokalt fler än någonsin tidigare som blivit Svenska medborgare och Kindabor under senaste året. 59 personer, varav de flesta bor i Kisa, berättar Lena Käcker Johansson efter att ha delat ut diplom till var och en.

Efter detta gjorde kortegen med fanbärarna sig redo att promenera trappan ner till hembygdsgårdens scen där firandet äger rum, och till tonerna av Horns musikkår i ledning av Roland Sundin så ställde kortegen upp sig runt om scenen och de svenska flaggorna vajade vackert i vinden med Kisasjön i bakgrunden.

Artikelbild

| Nils Gunnar Wenhov, Kinda Nationaldagskommitténs orförande höll tal.

– Att fira Nationaldagen på hembygdsgården i Kisa är en gammal fin tradiotion, inleder Nils Gunnar Wenhov, ordförande för Kinda Nationaldagskommitté.

Han fortsatte sitt tal med att berätta bakgrunden till att vi firar denna dag just den sjätte juni.

Från scenen framfördes en rad olika låtar av Kinda kulturskolas olika konstillationer och Anna Landucci. Högtidstal hölls av Kisasonen och en av arrangörerna till Allsångskvällarna Anders Nilsson.

Kommunalråd Björn Hoflund presenterade vinnarna av Värgårdsskolans elevnoveller och delade ut en check till de fyra pristagarna. Även 2018 års kulturpristagare "Kisa allsång till Bertil Nilssons minne" fick komma fram för att mottaga en check på 10 000 kronor.

Artikelbild

| Högtidstalare Anders Nilsson höll tal om demokrati och Sverige.

– Ni gör ett fantastiskt arbete som fixar våra allsångskvällar och bokar kända artister till Kisa, vilket årligen lockar 1300 besökare, sade Björn Hoflund.

Nationaldagen i Kinda firades även på Valö och i Hornåbergs Camping denna dag

Artikelbild

| Nathalie Eskilsson var en av eleverna från kulturskolan som uppträdde denna dag.

.