Information - Vimmerby Tidning

Information

Vimmerby Tidning

En prenumererad dagstidning som har en av Sveriges största hushållstäckning i en kommun, Vimmerby. Tidningen är starkt lokalt förankrad i alla kranskommuner, Hultsfred, Kinda, Eksjö och Västerviks kommun. Utkommer måndag-lördag och upp-
lagan är 12.000 ex med editioner. Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Linköpings Tidning/Kinda-Posten

En prenumererad dagstidning som är en edition av Länstidningen Norr
Vimmerby tidning. Tidningen är starkt lokalt förankrad och utkommer måndag-lördag.
Tidningen är kontrollerad av Tidningsstatistik AB.

Mediegruppen

I mediegruppen ingår dagstidningar, informationstidningar och facktidningar såsom Vimmerby Tidning, Linköpings Tidning/Kinda-Posten, Västerviks-Posten, Västerviks Kommunextra, Astrid Lindgrens Småland, Smålands Näringsliv, Linköpings-Posten, LP Shopping och Norrköpings-Magazinet. Tillsammans når tidningarna och tidsskrifterna regelbundet över 249.000 hushåll och företag.