Slå vakt om den så viktiga kommunala vetorätten - Vimmerby Tidning