Bostadsbolagens dilemma - att satsa på nutiden eller framtiden - Vimmerby Tidning