Varför en södra infart - och hur ska den finansieras? - Vimmerby Tidning