Svar direkt om hemundervisning - Vimmerby Tidning

Svar direkt om hemundervisning

2010-03-18 08:46

Signaturen undrande ställer flera frågor om hemundervisning och rätten till den undervisningsformen.
Föräldrar väljer att undervisa sina barn hemma för att det är ett fullgott, och i många fall, ett bättre alternativ till den kommunala skolan.

Det handlar inte om att lita eller inte lita på vare sig lärare eller kommun. Att hemundervisa är ett självklart alternativ till skolgång.
Föräldrar som valt hemundervisning anser sig inte vara för mer än andra.
Många gånger, kan hemundervisande förädlar uppfatta skolmiljön som för stökig för barnen.
Men det är inte orsaken till att jag själv valt att hemundervisa.
Det finns de som anser att kvalitén är undermålig. Själv kan jag säga att kvalitén på hemundervisning är mer än tillräcklig.
"Undrande" vill veta om de barn som har hemundervisning själva fått välja vilken undervisningsform de vill ha.
Har barnen som går i vanlig skola fått säga hur de vill ha det? Vore en bra idé att fråga alla skolpliktiga barn ifall de vill gå i ordinär skola eller ha hemundervisning. Skulle bli revolution.
Hemundervisade barn hindras definitivt inte från att delta i den sociala samvaron i skolan.
Tvärtom. Hemundervisade barns sociala anpassning är många gånger bättre än den som erbjuds i en skola med bara jämnåriga elever i ett klassrum.
Så självklart är det en grundläggande mänsklig rättighet att få hemundervisning!

Berno

Svar direkt om hemundervisning

Genom att kommentera på Vimmerbytidning.se så godkänner du våra regler