Miljöpartiets tal om jämlik vård faller platt till marken - Vimmerby Tidning