Argumenten för en södra infart måste vara tunga - Vimmerby Tidning