Är det en mänsklig rättighet - Vimmerby Tidning

Är det en mänsklig rättighet

2010-03-12 06:05

Varför väljer föräldrar att undervisa sina barn hemma?
Litar de ej på lärarna, kommunen som är anlitade att utföra detta uppdrag?

Anser föräldrarna sig förmer än andra?
Är skolmiljön för "stökig" för deras barn?
Är kvalitén undermålig?
Har barnen i familjen fått säga hur de önskar ha sin "undervisning"?
Hindras barnen av att delta i det sociala samspelet som sker i en skola?
Är det en grundläggande mänsklig rättighet att få hemundervisning?

Undrande

Är det en mänsklig rättighet

Genom att kommentera på Vimmerbytidning.se så godkänner du våra regler