Pendling över länsgränsen borde behovsprövas - Vimmerby Tidning