Vimmerby behöver bostasdsrätter - Vimmerby Tidning - Vimmerby behöver bostasdsrätter
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Vimmerby behöver bostasdsrätter

13. februari 2017 06:00

Vimmerby har för få bostadsrätter, trots att priserna stigit enormt senaste åren. Kommunala Vimarhem skulle kunna vara en aktör. Men bäst är om politikerna tar initiativ för att få in privata aktörer. Här kommer några idéer för att komma ifatt i bostadsbristens Vimmerby.

Idé nummer 1: Vimarhem säljer ut fastigheterna Flädern 1, på Ängsgatan-området till hyresgästerna. En bostadsrättsförening bildas. Rätt tid att bilda bostadsrättsförening är när det råder högkonjunktur, låga räntor och villighet från bankerna att låna ut pengar. Detta samtidigt med bostadsbrist och höga priser på befintliga bostadsrätter. I Vimmerby uppfylls alla de villkoren. Finansiering sker genom att bostadsrättsföreningen tar upp dels lån, dels förvärvslikvid av hyresgästerna som då blir bostadsrättsägare och föreningsmedlemmar. Vimarhem får i samma stund medel till nybyggnation av nya hyresrätter.

Idé nummer 2: Vimarhem säljer sin centrala tomt  Uven 7 till en privat byggare som bygger upp bostadsrätter där. Fastigheten ligger på Kampgatan, mellan kyrkan och Vårdcentralen, och är i princip tom idag, med undantag för tandläkarvillan. Vimarhem äger den tomma marken samt huset i hörnet Kungsgatan-Kampgatan. Ytan på tomten är 3380 kvm, oräknat tandläkartomten, det ger plats för en rejäl fastighet. Jämför med Orren 11, 3774 kvm stor och huserar 70 personer och 6 företag. Vilka fastigheter är det?  Jo, HSB-fastigheterna mellan Storgatan och Sevedegatan. Vi pratar alltså om en ganska stor tomt på Uven 7 - som bara ligger i träda…!

Här skulle man kunna bygga 2- och 3-rummare till ensamma eller par i åldern 60+, som mer än gärna bor kvar i Vimmerby om man kan bo centralt, ha parkering o fölrråd inne i huset och kan växla in villa-pengarna mot en bostadsrätt.  Ett sådant projekt skulle vara en stark injektion i Vimmerbys bostadsmarknad. Vad behövs? En stark politisk vilja med förmåga att fatta beslut, som Vimarhem har att följa. Se till att annonsera ut tomten till försäljning för att bygga just bostadsrätter. Inget annat. Idag är det stor efterfrågan på bostadsrätter, både på de som ligger i ett plan (radhus) och de som ligger i flerfamiljshus, typ Furan och HSB. Prisernas är generellt höga när det råkar bli någon till salu.

Det finns givetvis en risk för en byggmästare/fastighetsägare att bygga upp en fastighet för en bostadsrättsförening. Men läget som nu råder är idealiskt. Det krävs en ekonomisk plan inför upplåtelsen samt förhandsavtal som är bindande om den ekonomiska planen hålls. Det innebär en risk, därför är det oftast större fastighetsägare/byggmästare som är i stånd att klara det. Men som sagt; nu råder de allra bästa förutsättningar för en byggnation.

Och det finns fler tomten än Uven 7.  Stören 3, centralt utmed Västra Tullportsgatan, som tillsammans med tomterna bredvid (gamla Sibylla-tomten) och gatumark är mellan 2000-3000 kvm, är också ett centralt och bra läge. Här kan man bygga bostadsrätter.

Ide nummer 3: Utbyggnad av Granen med Trygghetsboende. Skulle också lösgöra villor och lägenheter.

Viktigast nu; politiken måste ta beslut som påverkar Vimarhem i rätt riktning. Dessutom prioritera om tjänstemannaresurser för att ta fram och erbjuda mark för bostadsrätter. Å så väntar vi alla på bostadsförsörjningsplanen, som vi måste ha, om inte annat för att få statliga bidrag till byggande.

Taggar

,

Kategorier

Bostäder

Lägg till kommentar