Tältläger på Vimarvallen? - Vimmerby Tidning - Tältläger på Vimarvallen?
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Tältläger på Vimarvallen?

28. december 2015 07:53

Ett tältläger för flyktingar kan bli verklighet i Vimmerby 2016. Och varför skulle det inte?

Med en historiskt hög flyktingström (170.000 beräknas komma 2016, fler än i år) och planering av läger i nära nog samtliga större städer – givetvis diskuteras det ett tältläger också i Vimmerby kommun. Det kan absolut komma att krävas.

Övergivna fotbollsanläggningen Vimarvallen vore en alldeles utmärkt plats; vatten, avlopp, jämna stora ytor i form av både den gamla planen och tillhörande parkeringsyta.

Vimmerby, privat och offentligt, har snart tömt sina boendemöjligheter. Två stora privata aktörer kan komma in på spelplanen nästa år; Vimmerby B&B och Eken.

Vad är då ett tältläger? Migrationsverkets huvud-uppdrag är att ge flyktingar tak över huvudet under den tid deras asylärende prövas, varken kortare eller längre. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har uppdraget att samordna alla aktörers insatser, d.v.s. också kommunernas tältläger. Staten står för alla kostnader för en flykting, även de kommunala. Kommunen ska inte behöva skicka med några pengar. Däremot ”sparar” kommunerna pengar om man lyckats arrangera boendena själv. Ensamkommande flyktingbarn exempelvis, är ett konto som ger överskott. Och det kan behövas till ett kommunalt försörjningsstöd för flyktingen längre fram.

Också flyktingarna får pengar av staten; om flyktingen bor på en anläggning Migrationsverket driver och ”inte kan försörja sig själv”, har hen fri mat och husrum, dessutom 24 kronor per dag som ensamstående vuxen. Lägre per person om man är fler i hushållet. Så hela budgeten är statens.

Pengarna kommunen får ska räcka till förskola och skola, social handläggning och en rad andra utgiftsposter under prövningstiden. Befolkningen kommer nästa år att öka markant så statens kostnadsutjämningsbidrag till Vimmerby kommer också att generera flera miljoner mer i kommunkassan. Så det är inte pengar som blir kommunens problem. Det är istället rekryteringen av kompetens; sociala handläggare, medarbetare i skolan och allmänna problemlösare.

Hur många i ett eventuellt tältläger i Vimmerby som får asyl är svårt att säga, ungefär hälften bedöms ha asylskäl och får stanna. Erfarenheten säger att de som får stanna ofta söker sig till kommuner där släktingar eller bekanta till dem bor. Så att Vimmerby långsiktigt skulle öka sin befolkning dramatiskt ska man inte hoppas på. Men givetvis vore det av godo.

Vimmerby är inte lika hårt drabbat av utflyttning procentuellt sett som sina grannkommuner. Tvärtom, vi har lyckats hålla befolkningsantalet relativt bra, bland annat med höga födelsetal.

Men… den sedan årtionden pågående ungdomsutflyttningen ger oss inte nödvändig återväxt av kompetens i näringsliv och offentlig sektor. Vi kommer därför ha jobb till alla invandrare om vi bara blir duktiga på att bygga vidare på de kunskaper de redan har, öppna upp alla möjligheter och exempelvis starta upp yrkesprogram. Statens pengar borde användas till mer än bara mat och husrum. Lokala satsningar på gymnasiet och på Vimmerby Campus skulle kunna finansieras med en del av flyktingpengarna. Vi behöver yrkesutbildade invånare i en allt större mängd redan nu. Om vi en sekund bortser från det självklara humanitära, så kan den stora invandringen vändas till något mycket positivt och livsviktigt för kommunen. Bara vi lär oss hantera situationen rätt. Det finns alla möjligheter till Ett Gott Nytt År!