Tacka turisten för servicen - Vimmerby Tidning - Tacka turisten för servicen
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Tacka turisten för servicen

19. december 2016 06:00

Kommer Vimmerby kommun någonsin att kunna skapa en besöksnäring året om?

Hoppet står som alltid till Astrid Lindgrens Värld som nu när man ska bli ägare till Astrid Lindgrens Näs får möjlighet att utveckla en året-runt-scen där varje månad kan generera besökare.

ALV är fortfarande väldigt beroende av barnfamiljen och den reser inte året om, alla veckodagar. Men det gör Näs målgrupper. Om Näs då är en scen måste den fyllas med innehåll; det är lika viktigt som det var på ALV en gång i tiden, att fylla hus i skala 1:3 med innehåll.

Vimmerby kommun har allt att vinna på en besöksnäring som skapar sysselsättning året om. För knappt två veckor sedan hölls Sveriges kommuner och Landsting (SKL) en konferens i Uppsala om besöksnäringen och dess samhälliga effekter.

  • Besöksnäringen ger positiva effekter för kommuner och påverkas samtidigt av många olika politikområden. Det kräver samverkan mellan olika sakområden och mellan administrativa gränser, sa bland andra Lena Micko, ordförande i SKL och hemmahörande i Linköping.

    Sammanställningen som presenterades visade följande effekter som kommer skattebetalarna i exempelvis Vimmerby till del:

  • Ökad sysselsättning. I Vimmerby syns det bland annat i låg ungdomsarbetslöshet.
  • Stort serviceutbud. I Vimmerby finns det fler restauranger och fler butiker än om kommunen inte skulle vara ett besöksmål.
  • Högre nyföretagande. Vimmerby följer inte mönstret här, det är en utmaning för kommunen. Hur underlätta nyföretagande, byggnationer, etableringar etc.?
  • Bättre dagligvaruhandel. Ja, Vimmerby har fler och större dagligvaruaffärer än befolkningsmängden motiverar.

Det här betyder ju att när vi som bor här gottar oss åt så många restauranger att välja mellan, så många affärer etc., så måste vi samtidigt tänka att det är tack vare alla besökare som kommer till oss. Låt oss ta hand om dem, hjälpa dem och säga att vi är glada att se dem här.

Enligt Tillväxtverket ökar besöksnäringens andel av exporten och andelen av sysselsättningen. Enligt SCB ökade besöksnäringen sysselsättningen med 32 procent mellan åren 2000-2013.

SKL konstaterar också att det offentliga (bland annat kommun och län) påverkar besöksnäringens förutsättningar i bland annat infrastrukturfrågor, bredband, kollektivtrafik, enkelhet i myndighetskontakter och kompetensförsörjning.

Samtligt är förhoppningsvis prioriterat i Vimmerby och Kalmar län. SKL sa samtidigt på konferensen att man bland annat ska öka stödet till kommunerna.

Hur var det då med året-runt-turism?

Jag tror att hoppet står i första hand till Näs och förutsättningarna för den organisationen kommer att öka betydligt när Saltkråkan blir ägare.

Näs har krattat manegen för en ¨året-runt-turism” med sina trädgårdar, som visserligen är färdiga i sina tre kapitel, men som är ständigt utvecklingsbara.

Så här i juletid får man väl önska och då önskar jag rejält med arrangemang i Trädgårdarna som kan locka busslaster med människor i alla åldrar!

Året om.

Kategorier

Tuirism | Besöksnäring

Lägg till kommentar