Tack, gärna fler strandtomter! - Vimmerby Tidning - Tack, gärna fler strandtomter!
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Tack, gärna fler strandtomter!

13. mars 2017 06:00

Strandtomter är räddningen för de mindre orterna i Vimmerby kommun. För att inte säga hela landsorten.

Med glädje tar man del av reportaget i Vimmerby Tidning i torsdags om familjen Helena och Kjell Åberg som byggt och flyttat in på nya strandnära bostadsområdet vid sjön Gissen, Tobo och Storebro.

Fantastiskt roligt att entreprenören Markus Kyllenbeck vill satsa och att han fått en så bra respons.

Men det finns fler möjligheter. 2013 sedan frågade Länsstyrelsen i Kalmar län kommunerna om man kunde ta fram s.k. LIS-områden, kort sagt strandnära områden som låg nära en tätort och kunde bli nytt bostadsområde, med upphävt strandskydd. På så sätt kunde underlaget för butik och annan service i den nära tätorten öka. Bakgrunden var en ny lag som lagts fram:

”Enligt propositionen (beskriver bl.a. intentionen med lagändringen) för den nya lagstiftningen är ett av syftena att främja inflyttning till inlandet. Vid generationsskiften är det av största vikt att en attraktiv boendemiljö kan erbjudas för att motverka utflyttning från kommunen” skrev kommunen i sin LIS-plan till Länsstyrelsen.

För Storebros del togs området vid Gissen fram, men också Solnehultsidan av sjön Solnen, inte alls långt från Storebro centrum.

Runt om i kommunen finns liknande områden vid olika sjöar och om kommunen vill, skulle man kunna vara aktiv och marknadsföra dessa områden. Jag tror säkert det skulle innebära fler strandnära boenden. Men det finns ett men. Nämligen markägaren. Vill inte markägaren exploatera området så blir det inget.

Men man har inte svaret förrän man frågat. Kanske kommunen skulle kontakta alla markägare av de strandnära områden man pekat ut och försöka erbjuda detaljplaner, för att uppmuntra till ett beslut om exploatering? Kommunen har så enormt många sjöar så att bebygga en liten sträcka av en strand, för att skapa tillväxt i den lilla orten, är en väldigt liten eftergift. Det finns tillräckligt med tillträden till olika sjöar ändå. Man har mycket nära till Tobo Golfbana, till samhället och till både Vimmerby och Hultsfred för exempelvis arbetspendling.

Gissen är dessutom en mycket fin sjö med fint vatten för bad och fiske. Här kan vattenägarna få ett tillskott av fiskekortsavgifter.

Nu återstår att se om fler kan ta efter exemplet vid Gissen. Jag hoppas det. Det skulle ge ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden i kommunen.

Fotnot. Utpekade LIS-områden i Vimmerby kommun är BORSTINGEN - Frödinge, Vimmerby 2. BRÄNNEBRO DAMM - Gullringen 3. GISSEN - Storebro 4. HOLMSJÖN, STORA - Rumskulla, Mariannelund i Eksjö kommun 5. KRÖN - Södra Vi, Vimmerby 6. NÄSSJÖN - Tuna, Totebo i Västerviks kommun 7. SNESNAREN - Södra Vi, Vimmerby 8. SOLNEN - Tuna, Storebro  9. STOREBRO DAMM - Storebro 10. YXERN - Frödinge 11. ÅSJÖARNA - Rumskulla, Mariannelund i Eksjö kommun 12. ÖREN - Gullringen

Lägg till kommentar