Ta rygg på snabbväxaren! - Vimmerby Tidning - Ta rygg på snabbväxaren!
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Ta rygg på snabbväxaren!

1. februari 2016 09:50

Så var den här igen; diskussionen om en regionutvidgning.

Precis som föra gången och gången före den så är politikerna i Vimmerby, så långt jag kan se, eniga om att förespråka ett sammanhängande Småland och Östergötland. Ungefär som vårdsamarbetet fungerar idag. Och ska regionkommunen bli så stor så är det att föredra: upp mot 1,3-1,5 miljoner invånare ger kraft till bland annat infrastrukturinvesteringar.

När kommunfullmäktige i måndags antog kommunalrådet Tomas Petersons (m) yttrande till landstingsfullmäktige i Kalmar så tryckte man också mycket riktigt på att banden Vimmerby har till Östergötland måste bibehållas, eller ”väsentligen fördjupa och utveckla samverkan…”.

För egen del kan jag gå ännu längre, vilket säkert är bekant för den samhällsintresserade läsaren; om vi nu inte kan lämna Kalmar län och gå upp i Östergötland skulle vi kunna slå ihop kommunerna Västervik, Vimmerby och Kinda och bilda en storkommun i regionen på 60 000 invånare.

Vi skulle bli södra Östergötlands största kommun, med bra förbindelser till Linköping, regionens tillväxtmotor. Det skulle inte vara någon diskussion om satsningar på Stångådalsbanan, Östgötametropolen har alltid strävat efter snabb pendling till stan eftersom man legat efter med bostäder. Bland annat åt sina 23 000 studenter. Nu bygger man ifatt även detta, bland annat med en ny, perifer stadsdel och när nya stambanan kommer får Linköping en helt ny stadsdel i centrum. Tillväxten i Linköping går allt snabbare.

Lägg därtill att samhällsforskare, bland annat professor Charlotta Melander vid Handels i Jönköping, lagt fast att enda möjligheten att växa för en glesbygdskommun som är som alla andra, är att ta rygg på närmaste största tillväxtort. Därför växer förorterna så mycket. Inte bara runt storstäderna, utan också till exempel Mörbylånga (nära Kalmar).

Vimmerby har ett stort plus; vi är en turistkommun. Dock inte så stor att vi räknas i samma andetag som Borgholm, Sälen, Åre etc. Men tillräckligt stor och med en mycket stor potential. Kan vi lägga till närhet till en tillväxtmotor så ökar vi i attraktionskraft.

Jag sa en gång att det är bättre att vara i utkanten av en apelsin, än i andra änden på en banan (en av mina vanligtvis märkliga bilder…) Lars Rosander i Hultsfred hade så roligt åt det att jag fick en banan av honom när jag slutade nu! Men han förstod bilden; en rund kommun/region med centrum i mitten är bättre än en avlång, långsmal med centrum i ena änden. Det senare är en bra bild av Kalmar län.

Så gärna en regionkommun om den består av Småland och Östergötland. Om det inte går dammar jag av mitt gamla förslag att Vimmerby kommun går upp i Östergötland. Å tar med sig Västervik för det vill de säkert också.

Att leva i utkanten, som Vimmerby och Västervik har gjort och delvis gör fortfarande, är ett utanförskap som inte gynnar utveckling och tillväxt. Sedan ska jag säga till Regionförbundets försvar: det har blivit avsevärt bättre de senaste åren.

Nu handlar det mer om hur staten ser på sina verk och hur de lokaliserar sina arbetsplatser. Men det är en fråga partierna får ta med sina riksdagsmän. Här krävs nya tankar och idéer.