Säljer du till kommunen? - Vimmerby Tidning - Säljer du till kommunen?
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Säljer du till kommunen?

9. januari 2017 06:00

Det offentliga Sverige köper in för över 1000 miljarder kronor per år.
En kommun eller ett landsting blir en stor kund, när de väl handlar.
De är just därför som lagen om offentlig upphandling (LOU) finns. Riskerna för korruption och mutor är stora, riskerna till särbehandling av företag (leverantörer) likaså, riskerna att ”vi gör som vi alltid gjort” är också stora liksom riskerna med påverkan av personliga relationer mellan inköpare och kund.
Det är i princip samma risker som finns inom näringslivet; de större företagen byter regelbundet inköpare för att förhindra vänskapskorruption, där chokladasken till jul plötsligt förvandlas till exklusiva och dyra gåvor.
LOU är alldeles nödvändig. Det måste man förstå när man säger ”Kommunen måste handla av lokala företag”. I Kinda, Västervik, Hultsfred, Vimmerby och Eksjö, ja i alla kommuner reser lokala företag krav på att kommunen ska handla lokalt, utan egentlig annan anledning än att stödja lokala företag och därmed lokala jobb. I all välmening, men det håller inte.
Det håller knappast ens att säga att vi ska köpa svenskt, enbart för att stödja svenska jobb.
Det måste mer till. Och är vi riktigt duktiga kan vi motivera lokala inköp, men då behöver också lokala företag se till att uppfylla de nya kraven.
”Lokala jobb” finns inte med som kriterium. Däremot hänsyn till miljö, djurhållning, transportsätt… det kan vara kriterium. Priset är givetvis ett kriterium. Men oftast viktas det inte ens till 50 procent värde. Idag förekommer ”skall-krav” allt oftare. Man kan ha hur lågt pris som helst, uppfylls inte ”skall-kraven” är man ändå inte aktuell.
Det är klart att många upplever LOU som ett hot mot lokala jobb. Jag skulle snarare vilja säga; ett hot mot företag som saknar förmåga at konkurrera. Både lokala och andra. Och då utgör ledningen själva ett hot mot sitt företag.
LOU skapar hinder för korruption, för mutor, för gynnande av enskild, för vänskapskorruption etc. Sålunda är LOU bra för konkurrensen.
Att trenden nu går mot mer inköp av svenska produkter och mer inköp av lokala produkter har mer att göra med att andra kriterier kommit in i upphandlingen; miljöaspekter, produktionsförhållanden, ”det goda företaget” med allt vad det innebär, ansvarstagande, etc.
Idag får man uppenbara fördelar av att ha lågt pris på en brödlimpa, även om företaget är konkursmässigt och kanske inte ens överlever avtalsperioden ut.
I framtiden kanske fördelarna också är att visa god soliditet, högt eget kapital d.v.s. överlevnadskraft, humansponsring, inga arbetsplatskonflikter, ansvar för planeten i form av olika policys, ansvar för produktionsförutsättningar hos sina leverantörer, ansvarsfull marknadsföring och reklamationshantering, etc. Och att man gjort samhällstjänst i politiken eller föreningsliv, eller varit bra på integration.
Att få leverera till stat, landsting och kommun är inte längre lägsta pris, även om det kommer att kvarstå som kriterium. Konkurrenskraftigt pris är nog mer rätt uttryck, än lägsta pris.
Vad kan ditt företag lägga till i offerten idag?
 
 

Kategorier

Upphandling

Lägg till kommentar