Robotar på Vimarhaga? - Vimmerby Tidning - Robotar på Vimarhaga?
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Robotar på Vimarhaga?

4. maj 2016 07:35

En framtidsspaning:

Om 14 år kommer 150 000 robotar att ta hand om äldreomsorgen i Sverige. De kommer att ersätta den vårdpersonal som beräknas fattas. Antalet äldre stiger brant, om 25 år är var fjärde svensk över 65 år.

Men jag vill börja med berömma tjänstemän och konsulter på Samhällsbyggnadskontoret i Vimmerby för ett väl genomfört byggprojekt: Vimarhaga och Borghaga blev precis så bra som alla jobbat för och dessutom rejält under budget.

Att bygga lägenheter för 15 000 kronor per kvadratmeter är en prestation (jmf Vimarhems beräkningar på 25 000 kr/kvm). Dessutom ett vårdhem, badrum i varje etta, etc. Mycket bra gjort. Vård- och omsorgsboendet blir, och är redan,  en pärla i Vimmerby kommuns äldreomsorg.

Frågan är bara – vilka ska jobba där i framtiden?

För rekryteringsproblemen som vi idag ser, är bara en föraning om vad som komma skall.  Det finns två lösningar på problemet:

  1. Öka utbildningsinsatserna för vårdpersonal, se till att underlätta för bland annat invandrare att ta till sig kunskapen och jobben, öka attraktionskraften genom förbättrade villkor.
  2. Se över vilka tekniska lösningar som finns, bland annat robotar.

Den som är intresserad av det sistnämnda kan ladda ned ”Sunside-rapporten”, (Solutions for independent and Active Life), en förstudie om hur man nationellt ska kunna implementera nya tekniska lösningar och innovationer inom hälso- och sjukvården.

Ur arbetsmiljöperspektiv är fördelarna med en robot stora; inga arbetsskador, kan ta de tunga jobben, kan jobba dygnet runt, sover aldrig, kräver ingen matrast, etc.

Ur  brukarperspektiv, dvs vilka fördelar ser vi som ska omhändertas av roboten, är det kanske annorlunda?

Samtalen runt hur robotvården ska fungera sker nu inte bara i testbäddar och på tekniska institutioner, utan också bland politiker och beslutsfattare. Man får lätt bilden av att det är en människoliknande maskin med två ben och två armar som går omkring i hemmet och kommer på tillrop.

Ut vecklingen idag är mer mot specialisering; en ”ätrobot” kan hjälpa dig utan funktion i armarna att få i dig maten, i ”duschrobot” blöter ditt hår, masserar in schampot och sköljer ur. Det lär också finnas ”toalett-robot”... vilket kanske många föredrar framför hjälp av en annan människa…

Jodå, det finns ”gose-robotar” också, i form av en jättenalle kanske som en gammal, dement människa kan gosa med vid behov.

När nu robotarna ska kliva in i våra hem och vårdinrättningar med olika typer av kompetens vill jag påminna de som småfnissar och säger ”det tror jag när jag ser det” att samma fniss hördes när gräsklipparen som idag slumpmässigt går runt på gräsmattan av sig själv lanserades, och att bilarna numera kan köra helt utan förare.

Så verkligheten fortsätter överträffa dikten.

Lägg till kommentar