Rea ut industrimark är fel väg - Vimmerby Tidning - Rea ut industrimark är fel väg
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Rea ut industrimark är fel väg

7. juni 2016 21:47

Vimmerbys nybyggda industrimark, Krönsmon/Östra Ceos-projektet, gav kommunen över 230 000 kvm industrimark varav drygt 50 000 kvm stadsnära (Östra Ceos).

Med hjälp av bergkross från sprängningarna på Krönsmon kunde Östra Ceos, som på sina ställen fick grävas ur med så mycket som sex meter, ett stabilt underlag. Att anlägga både områdena samtidigt var en förutsättning för att kunna fylla ut Östra Ceos och få användning av Krönsmons massor i egen regi.
Normalt när kommuner anlägger industrimark tar man höjd för kanske 40 års behov. Vi ser hur Södra Industriområdet, som anlades billigt på 1970-talet med hjälp av med pengar från dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), har räckt ända tills nu. Drygt 40 år. Många av de företag som finns på Södra Industriområdet existerade inte när området anlades.
Priset sattes till 70 kronor per kvm och räknades inte upp. Det misstaget får inte göras om. Hade priset räknats upp med penningvärdesutvecklingen hade det harmonierat mer med priset på Östra Ceos, 195 kronor per kvm.
Nu är kommunen på väg in i ett ännu större misstag; att sänka priset och öka subventionen ytterligare på områdena. Det är som man tror att blir området inte bebyggt på några år är det katastrof.
Kommunens pris på Krönsmon (175 kronor/kvm) och Östra Ceos (195 kronor/kvm) är redan inledningsvis subventionerat med ca 50 procent. Det vore ett misstag att ytterligare sänka priset. Här är några skäl:
- Markpriset vid en företagsbyggnation är i regeln ingen stor post av den totala etableringskostnaden.
- Markpriset avgör inte en företagsetablering, det är mer en fråga om tillgång på arbetskraft, om det geografiska läget, om infrastruktur och om den totala service (inkl. priset) som kommunen kan bidra med. 
- Priset bör indexregleras så att det sakta stiger. Det är viktigt att kommunen drar nytta av att man byggde i tid. Med en succesiv prishöjning och en låg ränta kan kommunen förbättra marginalen, d.v.s. minska subventionen.
- Båda områdena har stora värden; Östra Ceos är stadsnära och det är relativt unikt, Krönsmon klarar tunga och större byggnader, ligger med bra tillgänglighet och nära två korsande riksvägar.
Att kommunen har svårt att ”sälja av” tomter är inte rätt betraktelsesätt. Kommunen vinner mer på att skapa tillgänglighet, excellenta företagslotsar, snabb och billig bygglovshantering, positiv tjänstemannaattityd, etc. Tomtsrättsavtalen är mer än tillräcklig subvention för de som behöver likviditet till själva bygget.
Tar man utgångspunkt i hur länge ett industriområde ska räcka, att ett företag inte går att ”sälja på” en etablering och att de alltid är företaget själv som ser till att sina kriterier uppfylls; ja, då är det bättre att söka målinriktat och hitta rätt företag för erbjudandet.
Vimmerby har stora kvalitéer, tillväxtpotential och ett starkt varumärke.
Man behöver inte alls rea ut industrimark, det resulterar endast i att den som ändå tänkt bygga får marken ännu billigare. Skapa istället incitament genom en succesiv årlig uppräkning av priset.
Innan ni fattar beslut; kontrollera hur många företag som valt att etablera sig i svenska kommuner  på grund av att kommunen reat ut sin industrimark.
 
Lägg till kommentar