Nu är Näs där det hör hemma, hos familjen - Vimmerby Tidning - Nu är Näs där det hör hemma, hos familjen
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Nu är Näs där det hör hemma, hos familjen

6. februari 2017 06:00

I dagarna signeras avtalen som innebär att Saltkråkan blir ägare till det kommunala bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs. Stiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning (Paviljongen) tar över mark och fastigheter av kommunen.

Därmed sätts punkt för en lång historia om kommunala Astrid Lindgrens Näs som givetvis, rent allmänt, genom åren kunde skrivits om i mer positiva ordalag. Enligt mig har kommunen sedan starten av bolaget gjort en god gärning som kommer att gagna invånarna i många årtionden framöver.

Ja, det har kostat skattepengar. För kommunen, för staten och för EU. En rad olika sponsorer har också dragit sitt strå till stacken. En rund bedömning är att kommunen har fått mer än 50 procent rabatt på allt man investerat.

En del av rabatten har man fått av familjen Eriksson, d.v.s. Astrids syskon med familjer som upplåtit barndomshemmet helt gratis genom åren. Ett barndomshem som i alla kundundersökningar ansetts ha varit den mest bidragande orsaken till besöket.

Den här texten möter alla besökare som först går in på hemsidan:

”I det lilla röda huset, på gården Näs i Vimmerby, föddes Astrid Anna Emilia Ericsson för mer än 100 år sedan. Det var här på Näs som hon klättrade i sockerdricksträdet (som fortfarande finns kvar i trädgården) och lekte med sina syskon i snickerboa. Det var här hon hoppade i hö och lyssnade till sagor i Kristins kök. Det är ingen överdrift att säga att källan till Astrid Lindgrens fantastiska författarskap finns just här på Näs. Barndomshemmet är fortfarande intakt, såsom det var när Astrid var liten flicka. Det var Astrid själv som återställde nedervåningen till ursprungligt skick. De flesta ursprungliga inventarier och ägodelar finns kvar, vilket gör det till en stor upplevelse att komma in i Astrid Lindgrens alldeles unika och äkta barndomshem. Genom ett nära samarbete med familjen ingår nu barndomshemmet som en viktig beståndsdel i kulturcentrumet och besöksmålet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Barndomshemmet är privatägt och vi är mycket tacksamma att vi får gå in i huset för att göra dessa guidade turer och visa detta fantastiska kulturarv.”

 Också Saltkråkan har, i princip i tysthet, lagt in miljontals kronor i verksamheten. Inledningsvis tre miljoner om året, de senaste åren en miljon kronor per år.  Så skattebetalarna i Vimmerby kommun är långt ifrån ensamma om att ha varit med om att bygga upp det stora besöksmålet Näs är idag.

Kommer det att ränta sig? Ett snabbt svar är att det har det redan gjort.

Fråga två: Kommer det att fortsätta ge avkastning till kommuninvånarna?

Att ett museum generellt ska ge avkastning förväntar man sig inte idag. Vad jag vet. Men med Trädgårdarna och en kommersiell satsning där kommer Näs säkert att kunna ge avkastning i framtiden. Framförallt om man kan agera fritt, uran en kommunal ägare. Till kommuninvånarna ger det avkastning oavsett, eftersom Näs kommer att bidra till besöksnäringens fortsatta tillväxt.

Kommuner runt Vimmerby har tappat tusentals invånare på senare år, se bara på Hultsfred och Västervik. Utan ett stort antal flyktingar som dessa kommuner har, skulle befolkningssiffrorna varit ännu sämre. Vimmerby däremot, har klarat sig utmärkt. Utan vare sig högskolestudenter och flyktingar i befolkningssiffrorna. Det vill jag tillskriva besöksnäringen. Precis som den låga ungdomsarbetslösheten. Vimmerby har idag, service, handel och restauranger, som motsvarar en avsevärt större centralort än vad vi har idag.

Fråga 3: Är det då bra att Astrid Lindgrens Värld (ALV) tar över Näs?

Ja, det är bra. Näs ska ses som ett kommunalt utvecklingsbolag, strategiskt viktigt för kommunen. Det finns bara två aktörer som kan driva det; kommunen eller varumärkesägaren. Nu tar den senare över. Med Näs och de nya vinterbonade husen i Lilla Staden vid ALV så möjliggörs förutsättningar för en ökad vinterturism. ALV kan gå ännu hårdare in i en vintersäsong och se till att öka besökssiffrorna i hela Vimmerby tack vare Näs.

Jag vill skänka en tacksamhetens tanke till förre Vd:n Kjellåke Hansson som slet hårt och lyckosamt för Näs, en positiv tanke till nuvarande Vd:n Nils-Magnus Angantyr likaså. Men också till ordförande Kristina Alsér som stått upp för Näs under alla år och gett bolaget ett stort nätverk.  Givetvis ska medarbetarna som stått fasta i blåsten och gjort ett så bra jobb också ha en eloge. Vi är många, tror jag, som är väldigt nöjda över att Näs nu hamnat hos familjen, där man hör hemma!

Lägg till kommentar