Nästa stora fråga som klyver Vimmerby... - Vimmerby Tidning - Nästa stora fråga som klyver Vimmerby...
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Nästa stora fråga som klyver Vimmerby...

20. september 2016 18:29

Googlar man ”Protester mot HVB-hem” på Internet så får man 27 900 träffar. Söker man ”Grannar protesterar mot HVB-hem” så får man 41 400 träffar.

Nu kanske inte alla är relevanta men scrollar man lite ser man att protesterna gäller HVB-hem, hem för missbrukare, hem för flyktingar, hem för psykiskt funktionsnedsatta, etc.

När mina barn var små och lekte på kvartersgatan i Vimmerby gick dagligen boende på dåvarande Stenbäcken förbi på sin väg till Folkhögskolan. Oron gnagde i mig så pass att jag till slut ringde upp Stenbäckens ägare och frågade om jag behövde vara rädd. Svaret var nej, inte alls. Utförliga svar på frågorna gavs.

Ändå fanns oron där.

Förklaringen är givetvis att man ändå vet för lite, har för lite kunskap. Men även om jag försökte skaffa mig det var jag fortsatt orolig.

Jag har några goda vänner som bor nära f.d. Stenbäcken. De försäkrade att det var helt problemfritt. De har aldrig haft en incident, aldrig störts eller på annat sätt haft problem av att de bodde inom 100 meter från hemmet. Inte heller nu när det heter Strandgården och drivs av Aleris.

I Kohagen är oron stor när nu kommunen och Aleris planerar att etablera ett nytt Strandhagen på Nyblesidan av matargatan och avveckla verksamheten på platsen man nu är. (Idén att bygga ett nytt HVB-hem i Gullringshus gamla kontor är nedlagd och jobben stannar därför i centralorten.)

Om nu Aleris hittar en tomt och inte väljer att lämna kommunen…

Grannar går samman, man ringer politiker och även f.d. politiker och framför sin stora oro. Minnesgoda minns säkert också grannprotesterna när Aleris skulle flytta till den kommunala marken mitt emot ishallen, alldeles vid korsningen. Till slut backade man från förslaget.

Risken är stor att det blir samma strid nu. För många politiker får telefonsamtal och det känns i luften att det blir protester.

Jag förstår, och har respekt för oron människor känner. Även om jag inte kan påminna mig några ”farliga” incidenter i Vimmerby, och förnuftsmässigt kan tänka att problem kan vi alla få, vi och våra nära och kära kan alla hamna i ett läge där vi behöver stöd av samhället, där vi behöver just ett Strandhagen att leva i. Ska inte alla få bo var de vill? Även de sjuka eller funktionsnedsatta?

Ändå: frågar vi alla Vimmerbybor så tror jag att många säger (eller törs inte svara, men tänker); gärna i Vimmerby men inte i mitt kvarter.

Det är sorgligt, men sannolikt verkligheten.

Om man ska förhålla sig till detta så tror jag att politiken, och Aleris, gör klokast i att se över tillgänglig tomtmark och leta olika alternativ, kanske anlägga det nya hemmet på helt jungfrulig mark där bostäder planeras i framtiden. Alternativt att man hittar tomter där man både får närheten till samhällsservice som exempelvis centrum, och ändå en viss avskildhet.

I Nyble vid Kohagsgatan tror man sig ha funnit det just nu, och det ligger ju också i ett helt nytt kvarter. Rent planmässigt kommer kommunen att få igenom etableringen, och med stor sannolikhet avvisas alla klaganden i alla instanser. Det ser man också när man söker andra fall på nätet.

Men frågan om man ska driva denna känsliga fråga utan att först grundligt ha sökt lösningar med mindre friktion? För det finns väl olika lösningar, eller är Nybleplaceringen den allra bästa ur alla aspekter?

Kommentarer

Jag tror inte någon förminskar oron, den kan alla skriva under. Men frågan är då om inte de som bor på HVB-hem ska ha någonstans att bo? Din kommentar Tobias, tar mer upp problemen i ett HVB-hem för flykting-ungdomar,  inte de problem som mitt inlägg tar upp.

Micael Glennfalk

2016-09-21 20:39:08

På hvb-boenden för ensamkommande flyktingbarn bara förra året:

140 fall av misshandel
3 våldtäkter på personal
31 misshandelsfall av personal
1 mord på kvinnlig personal
9 våldtäkter mellan de boende

Observera att detta är endast och enbart på hvb-hem i Sverige, på ett år.

Det är utanför dessa lokaler som siffrorna bunkrar upp sig.
Förra året, över 5000 incidenter med brottskod 291 som bara har med ensamkommande så kallade flyktingbarn att göra.
68% av alla våldtäkter och 100% av alla gruppvåldtäkter utfördes av ensamkommande flyktingbarn i Sverige.

Förminska inte folks oro!

Tobias Ivarsson

2016-09-21 17:58:00

Lägg till kommentar