Moderater och socialdemokrater kommer fortsätta styra Vimmerby tillsammans - Vimmerby Tidning - Moderater och socialdemokrater kommer fortsätta styra Vimmerby tillsammans
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Moderater och socialdemokrater kommer fortsätta styra Vimmerby tillsammans

6. juli 2016 16:35

Vimmerby kommun har ingen komplicerad organisationsstruktur. Varken för tjänstemän eller politiker. Den är ganska vanlig, vill jag påstå; nämnder och förvaltningar för respektive verksamhetsområde. I Eksjö la man för några år sedan ned sina nämnder och drev all kommunal verksamhet som utskott under kommunstyrelsen. Nu är nämnderna tillbaka igen där, vad jag förstår.

I Vimmerby har tidigare diskuterats att göra nämnder till utskott under kommunstyrelsen, men man fann då att det som skulle vara bra för ekonomin, skulle bli mindre bra för demokratin. Färre platser totalt ger också färre platser för småpartierna.

Vimmerbys nuvarande organisation är bra, men behöver utvärderas och kanske skruvas på lite. Tunga verksamhetsområden som skola och social omsorg måste vara intakta.  De båda nämnderna tar drygt 70 procent av de kommunala budgeten i besittning. Tar man så mycket så behöver man egna nämnder och egna förvaltningar.

Man behöver också specialister inom förvaltningen; socialen exempelvis spänner från arbete med flyktingar till arbete med äldreomsorg, från arbete med drogmissbrukare till rådgivning åt familjer som splittras. Varje del kräver speciell utbildning och erfarenhet. Skolan å sin sida spänner över hela det unga livet, och även det ”ständiga lärandet” med KomVux och Campus.

Myndighetsutövningen gällande byggnation, miljö och tillsyn behöver ha en egen nämnd. Däremot är det viktigt att utvärdera om sammanslagningen med Hultsfred var lyckad. Mycket kritik har riktats mot både nämnden och förvaltningen, den sistnämnda med långa handläggningstider för bygglov. Det som lovades vid uppgörelsen har svikits; närvaro i Vimmerby av bygglovshandläggare exempelvis, på grund av rekryteringsproblem. Istället får Vimmerbybor åka till Hultsfred för en timmas möte. Jag tror att utvärderingen kommer att visa politiken att en ny diskussion behövs, kanske med resultat att kommunen återigen ska ha en egen nämnd och förvaltning, trots en del nackdelar med detta. Samarbetet politiker emellan i nämnden fungerar dock mycket bra.

Attackerna mot politikerna på sociala medier och för all del också i media, medför att det blir allt svårare att få fler att ställa upp. Jag tror att Vimmerby fullmäktige nästa mandatperiod kommer att bantas från 49 till 41, kanske till ännu färre. Rent rättsligt har man en bra bit ned till minimiantalet.

Jag tror också att antalet ledamöter i nämnder kommer att behöva minskas på grund av brist på politiker. Kulturen och föreningslivet är så viktigt att det borde få ett eget utskott under kommunstyrelsen, precis som Samhällsbyggnad.

Politiskt tror jag moderater och socialdemokrater fortsätter regera tillsammans efter 2018. Med ett eller två kommunalråd låter jag vara osagt. Kanske med ett kommunalråd som ordförande i en större nämnd. De två partierna har ett ointagligt försprång, även om de skulle förlora några mandat efter skoldebatten. De har också bra relationer, en bra diskussion och ömsesidig respekt för varandras svårigheter. Men de kan lära mycket av andra, över 20 kommuner i Sverige styrs av s och m, mängder andra av s och c. Så kommunalt är blocköverskridande majoritet vanligt.

Så länge centerpartiets bitterhet över valförlusten 2010 består, och personkemin med politikerkollegor i majoriteten inte fungerar, kommer Alliansen att förbli sovande under nästa mandatperiod också. Till sorg tror jag för KD och Liberalerna, som hade både mer insyn och mer påverkan mandatperioden 2011-2015. 

Lägg till kommentar