Kvinna, invandrare & företagare - Vimmerby Tidning - Kvinna, invandrare & företagare
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Kvinna, invandrare & företagare

7. april 2016 08:06

Framtidens nyföretagare är kvinna, invandrare, kanske mammaledig och öppnar sitt företag inom ”personliga och kulturella tjänster”.
Detta, ska understrykas, är en helt personlig spekulation men trender i samhället pekar åt det hållet.

Det kvinnliga företagandet är ökande. Eftersom många kvinnor finns i vårdyrken, personliga tjänster, utbildning, företagstjänster och hotell och restaurang är det inom dessa områden kvinnorna slår rot som företagare. Helt dominerande är branschen ”Personliga och kulturella tjänster” enligt tidningen Dagens Samhälle. Spanar man lite runt ser man också många invandrarkvinnor som företagare. Små mikroföretag där de är ensamma, eller med bara en eller några anställda. Tjänsterna det handlar om är exempelvis hårvård, hudvård, omvårdnad, omsorg.

- Det går åt rätt håll, konstaterar Gunilla Thorstensson, projektledare på Tillväxtverket som haft regeringsuppdrag mellan 2007 och 2014 att skapa bättre förutsättningar för kvinnligt företagande. Hon säger vidare till tidningen Dagens Samhälle att det tyvärr är lättare att starta företag som rörmokare än som sjuksköterska.

Här kan man dra politiska slutsatser. Genom åren har socialdemokratin haft ett stort motstånd mot privat vård och omsorg. I förlängningen har det cementerat könsrollerna inom företagandet; typiskt manliga yrkesutövare som rörmokare startar enkelt sitt eget företag medan typiska kvinnliga yrkesutövare som sjuksköterska har det desto svårare.

- Genom att låta välfärdssektorn vara öppen för företagande ger det mer möjligheter för kvinnor att vara företagare, konstaterar Björn Lindgren, regionchefen för Södermanland på Svenskt näringsliv.

Det är viktigt att välfärdstjänster också är öppna för privat företagsamhet. Inte minst för kvinnorna, inte minst för företagsamma invandrarkvinnor.

Man kan lätt tro att storstadskommunerna dominerar listan över de kommuner med flest kvinnliga företagare. Men så är det inte. Svenskt Näringslivs rapport över kvinnligt företagande beskriver: ”Nästan 269 000 kvinnor i arbetsför ålder är företagsamma, vilket innebär att kvinnorna svarar för mindre än en tredjedel (31 procent) av det totala antalet företagsamma människor. Jämfört med fjolårets mätning ökar dock antalet företagsamma kvinnor med drygt 6 000 personer, vilket motsvarar drygt 40 procent av den totala ökningen av antalet företagsamma människor. Företagsamheten bland kvinnor ökar i samtliga län.”

I Umeå, beskriver Svenskt näringsliv, har en företagsinkubator på 10 företag drivna av 8 män och 2 kvinnor, förändrats till att nu i mars förhålla sig så att av 13 företag är det 10 som drivs av kvinnor, 3 av män... Går kvinnorna om männen i företagsamhet? Får vi se fram emot ”killkvällar” och ”jämställdhetsplan” för att bereda männen plats i företagsledningar och styrelser...?

Oavsett; det är riktigt bra och en framgång för den svenska modellen att kvinnligt företagande växer. Vi måste också uppmuntra våra invandrarkvinnor att starta upp. Men det krävs ett politiskt förhållningssätt där också välfärdstjänster inom den offentliga sektorn är öppna för företagande. Där skapas ingången för många kvinnor och företagandet kan accelerera.

Det borde vara lika lätt och accepterat att skapa ett företag inom vård och omsorg som inom rörmokeri och plåtslageri.