Kommunens eget bolag fick bygglov på 7 dagar... - Vimmerby Tidning - Kommunens eget bolag fick bygglov på 7 dagar...
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Kommunens eget bolag fick bygglov på 7 dagar...

18. oktober 2016 14:38

Hultsfred- Vimmerby Miljö och Byggnadsnämnd har bara klarat av att hantera bygglov i drygt 50 ärenden inom lagstadgade 10 veckor, från start till mål.

Då har man haft hittills i år 153 ärenden. Samtliga siffror avser bygglov i Vimmerby kommun.

Värsta exemplet är en handläggningstid på 23 veckor, ca 6 månader. Det avser nybyggnation av ett fritidshus. 23 veckor tog ett byggnadslov för en Vimmerbybo som ville inreda en vind.

Men snabbt har det också gått, en enda dag tog ett beslut om en fasadskylt. Beslutet togs på delegation av en tjänsteman.

Beslutet togs inte i den turordning förvaltningen säger sig tillämpa.

Just det faktum att ett ärende har gått på en dag, 2 ärenden på en vecka, 2 ärenden på 3 veckor och 7 ärenden på en månad pekar på att man inte alls följer turordningen i den enda kö man har. Byggloven är nämligen inlämnade vid olika tidpunkter.

Handläggningstiden för ett bygglov i Vimmerby kommun 2016 är i snitt ca 8 till 12 veckor. Ca 60  ärenden av 156 ligger inom den tidsintervallen.

Men cirka 90 ärenden har längre handläggningstid än lagstadgade 10 veckor.

Trots detta, trots att man bryter sin egen regel om turordning i kön och att ”förtur endast ges om företaget brinner ned och man behöver rivningslov” så har det inte slagit förvaltningen att man behöver ha flera olika köer. Som andra kommuner har.

Det är uppenbart att vissa sökanden gynnas, andra inte. Kommunens egna bolag, Vimmerby Energi och Miljö exempelvis fick ett bygglov på 7 dagar. Det var ett enkelt ärende, nybyggnad av transformatorstation. Säkert tagit på den delegation förvaltningen säger har lika lång handläggningstid som alla andra ärenden. Det är alltså falskt.

Vimarhems bygglov på ett gruppboende, ett ganska omfattande projekt, tog bara 6 veckor.

Vimmerby Mässhallar, och för all del Håkan Carlsson själv, har genomgående fått långa handläggningstider.

En nybyggnad av en sjöbod från annan sökande tog en handläggningstid på 7 månader.

Slående är också att enkla bygglov, som inglasning av altan kan ta avsevärd tid.

Det tog Eksjöhus 10 månader att få bygglov för en villa på Kompassgränd, samma som för en villaägare i Södra Vi.

Det syns som bygglovshantering är godtycklig, ingen organiserad kö, delegationsärenden kan gå på en dag eller flera för samma sak.

Om sökandens ansökan sedan blir beskriven i media så stannar handläggningen upp helt, som i mitt fall.

Det tas ingen som helst hänsyn till den ekonomiska skada den kommunala organisationen orsakar det lokala näringslivet eller för all del de flesta sökanden. Trots att verksamheten är taxefinansierad hyr man inte in resurser i handläggningen i tillräcklig omfattning.

Hultsfred-Vimmerby Miljö och Byggnadsförvaltning har inte fört bygglovshanteringen framåt för Vimmerby kommun, som tidigare hade 2-3 veckors handläggningstid genomgående.

Taggar

Kategorier

Bygglov

Lägg till kommentar