Kommunala ordningsvakter på gång - Vimmerby Tidning - Kommunala ordningsvakter på gång
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Kommunala ordningsvakter på gång

12. oktober 2016 09:35

I somras beskrev Ystad Allehanda att Tomelilla kommun ansökt hos regeringen att få sätta in kommunalt anställda ordningsvakter vid järnvägsstationen. Skälet var att det var stökigt.

Johan Persson (s), kommunalråd i Kalmar berättade på sin Facebooksida nyligen att han var glad över att kommunen permanentat en kommunal ordningsvaktstyrka på Kvarnholmen på helgerna.

Den moderate riksdagsmannen Fredrik Schulte lämnade in en motion till riksdagen den 4 oktober där han vill ha riksdagens stöd för att kommuner ska få anställa ordningsvakter med befogenheter att avhysa. Av allt att döma bifalls motionen.

Kommun efter kommun anställer egen ”ordningsmakt” och betalar lönerna med kommunalskatten. Det är i denna starka trend man ska betrakta politikens totala misslyckande när det gäller att upprätthålla ordningen i kommunerna. För det är inte bara i småstäder som Vimmerby man misslyckas.

Många kommer ihåg när ”grannsamverkan” inrättades. Det var första tecknet på polismaktens kapitulation. Grannar skulle sköta polisiär bevakning och patrullera sitt bostadsområde. I Gullringen körde man skift på nätterna för att få stopp på stölder.

Nu är vi framme vid att kommunen, i brist på poliser, anställer egna vaktstyrkor. En ordningsvakt får enligt regelverket sköta ordningen på allmänna platser ”Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt…”. Och om det inte finns polisresurser för att lösa problemet.

En ordningsvakt har dock inte samma befogenheter som en polisman. Om motionen går igenom i riksdagen får alltså en kommunal ordningsmakt göra avhysning. Säkert kommer det i så fall att ske med stöd av den lokala ordningsstadgan. Vill en kommun avhysa tiggare kan man alltså det på ett praktiskt sätt, med egen ordningsmakt.

Frågan är hur långt kvar vi har till Medborgargarde? Ett medborgargarde är sammansatt av frivilliga medborgare som tar på sig uppgiften att patrullera. Så långt går det ju bra. Men man tar också gärna på sig uppgiften att ingripa och ibland går man ännu längre. Det däremot, är inte bra.

Om man från politiken ska sätta utvecklingen vidare, åt rätt håll, bör man låta kommunerna överta polismakten. Risken är annars att medborgarna själva tar den makten i sina medborgargarden.

Ett bra sätt att stävja den utvecklingen är kommunalt anställda ordningsvakter, men varför ska kommunen tvingas till detta grepp och ta medel ur kommunalskatten?

Slirande, rykande bilar rattade av ungdomar på en p-plats i en landsortsstad klockan tre på natten är långt ifrån riksdagshuset. Likaså inbrotten i centrumbutiken. Nej, riksdagen ser inga bevakningsfilmer uppspelade på facebook där tjuvarna lastar traktorer och stjäl cyklar på villainfarter.

Det vi nu närmar oss är på en helt annan nivå än ”Farsor på stan” – vi närmar oss en konflikt och konfrontation där den ena parten är utrustad med brödkavel och en avbruten gren från äppleträdet, medan motståndaren står med K-pist och handgranater och känner att han inget har att förlora, möjligen någon månad i fängelse med regelbundna måltider...  I Malmö sitter polisen och ser allt på filmer från sina bevakningskameror.

Bra att polisen äntligen tar in kompetens för att utreda IT-brott. Men det får inte bli på bekostnad av ordningsmakten.

Lägg till kommentar