Jobben finns i Vimmerby, men ingen bostad - Vimmerby Tidning - Jobben finns i Vimmerby, men ingen bostad
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Jobben finns i Vimmerby, men ingen bostad

20. februari 2017 06:00

Örebro toppade listan över de kommuner i Sverige som byggde flest hyresrätter under 2015, räknat med hänsyn taget till antalet invånare. Kul att se att Söderköping, med ca 15 000 kommuninvånare, låg på sjätte plats och 2015 hade man bäst tillväxt i hela Östergötlands län! Här har politikerna i alla partier tagit till sig det faktum att byggs det inga bostäder, ökar inga befolkningstal. En av nycklarna i Söderköping, som det centerpartistiske kommunalrådet förra mandatperioden berättade för mig, var att kommunen upplät de mest attraktiva tomterna till den privata marknaden, medan allmännyttan tog de lite sämre. Det fick intresset att vakna hos privata byggare.

Örebro då, hur har de lyckats bygga i en tid då en del säger att det inte går?

Jo, man skapade något som döpts till Örebromodellen. Den modellen innebär att kommunen tar fram detaljplaner på alla attraktiva områden man kan hitta och ser till att de vinner laga kraft. Sedan överlåter man helt färdiga planer till byggherrarna. Det minskar byråkratin och det får igång byggena snabbt.

I Örebro försöker man få till en bra mix av bostadstyper. Så här sa Martin Willén, biträdande stadsbyggnadsdirektör i en intervju i Fastighetstidningen:

”Det har tidigare varit vårt kommunala bolag Öbo som stått för det mesta av hyreshusbyggandet, men på senare tid är det allt fler privata aktörer tagit över. Öbos direktiv är att inte bygga själva om marknaden så att säga sköter det.”

I Vimmerby finns det inga direktiv alls till Vimarhem., trots att infrastruktur och befolkningstillväxt är prio ett för politiken. Vimarhem lever sitt eget liv och någon bostadsförsörjningsplan finns inte heller. Så länge detta läge råder behöver kommunen öppna upp för att intressera privata byggherrar. Färdiga detaljplaner för de centrala tomterna är en väg, planer som också anger vad man vill ha för bostadstyper. En snabb, obyråkratisk handläggning och myndighetsutövning är givetvis nödvändig.

Tidningens Dagens Samhälle beskrev i slutet av januari i år hur kommunerna tog beslut om att sälja ut en del av sina hyresrätter för att kunna bygga nya. Kommunala Gislavedshus sålde 352 lägenheter, Eksjöbostäder 178, Allbohus i Alvesta 37. Om man bara tar med några av de mindre kommunerna. Sony Modig, tidigare VD på det kommunala MKB i Malmö, sa till tidningen:

”Att sälja enbart av ideologiska skäl är inte bra. Men att omsätta en del av beståndet kan vara bra om det sker till långsiktiga och seriösa ägare. De bostäderna försvinner inte från marknaden.”

I Västervik diskuterades också förra våren en sälja-bygg-modell men den tillbakavisades med argumentet att allmännyttan ska bygga 150 lägenheter under en femårsperiod.

Oavsett hur man gör det; bygger man växer kommunen. Bygger man inte får vi istället en stor grupp inpendlare till jobben i Vimmerby, inpendlare som betalar skatt i en annan kommun. För det är i Vimmerby jobben finns - bo får man göra i en annan kommun.

Kategorier

Bostäder

Lägg till kommentar