Information är svårt - Vimmerby Tidning - Information är svårt
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Information är svårt

30. november 2015 08:03

Att sända ett budskap till en mottagare är inte svårt. Svårt är däremot att få mottagaren att uppfatta budskapet. Det blir lätt en annan tolkning.

Därför tar jag mig friheten att än en gång sända budskapet, som bygger på fakta:

- Vimmerbys Barn- och Utbildningsnämnd har en verksamhet som kostar mer än i jämförande kommuner.

- Vimmerbys socialnämnd har en verksamhet som kostar mer än jämförande kommuner.


Eftersom dessa båda nämnder står för mellan 70 och 80 procent av kommunens budget, är det ganska väsentligt att dessa nämnder och förvaltningar vidmakthåller en förmåga att anpassa sin kvalité till den som jämförande kommuner har.

För varför måste dessa båda nämnder ha en dyrare kostnad, utan högre kvalité, än andra kommuner?

När organisationen Företagarna i Vimmerby nu vill samordna näringslivet i kommunen för att hjälpa kommunen med budgetarbetet är det dessa två områden man måste engagera sig i. Är Företagarna bättre rustade än andra att klara ut budgetarbete för skola och omsorg?

Jag tror att enskilda företagare fattas i kommunpolitiken, där håller jag med. Med att organisera ett antal företagsorganisationer som någon form av remissinstans till budgetarbetet i socialnämnden och BUN är jag mycket tveksam till. Vad är det organisationen Företagarna kan om den typen av verksamhet, som inte någon annan organisation eller yrkesgrupp kan? Idéer är alla välkomna med. Det är inte frågan om det. Men att sätta sig in i skolans och socialens verklighet kräver så mycket att knappt de, vars enda fritidsintresse är politik, klarar det.

När nu Företagarna tycker att barnomsorgen och kulturskolan ”monteras ned” så kräver det en förklaring: barnomsorgen har fått stora investeringar i kommunen, den har legat på 20 procent högre kostnader än i andra kommuner – att enbart dra slutsatser på braskande sportrubriker i media som ”katastrof”, ”slakt” och ”skövling” duger inte. Media måste man tolka med en nypa salt.

När det gäller Kulturskolan har den haft höga anslag. Det har kostat att ligga bland de bästa i landet. Jag säger inte att det är fel. Men i ett trångt ekonomiskt läge (=BUN+Soc svårigheter) så måste alla hjälpa till.

Tycker man investeringarna är för stora? Det kan inte gälla barnomsorgen, där ligger vi ju snarare efter. Inte äldreomsorgen heller. Det kan inte gälla industrimark, den nya har redan börjat tas i anspråk. Det kan inte gälla fiber, utan fiber har vi inga företag på landsbygden dör Telia inte vill gå.

Tittar man på framgångsrika företag och kommuner så har man hög investeringsnivå. Vad hade Ljunghälls varit om man inte investerat? Åbro? Skulle de inte alls följt med marknaden och investerat? En investering är en satsning för att nå framtida vinster. Samma gäller kommuner. Frågan är snarare om man investerar vid rätt tillfälle; då räntor är låga och offerterna många. Skattehöjningen på 15 Mnkr går oavkortat till investeringar/amorteringar. Det kan man inte klaga på. Möjligtvis att de inte gjorts löpande under tidigare år.

Det är viktigt att politiken fokuserar på rätt saker. Majoriteten S+M har fokuserat på driften, på att få kostnadskontroll på Barn- och Utbildning och Socialnämnden. Så gott man kunnat ska tilläggas. Det kan säkert göras mer och så länge fokus är rätt har respektive förvaltningschef att ta till sig budskapet, jämföra med andra kommuner och försöka finna bättre lösningar.