Ideologin viktigare än kvalitén - Vimmerby Tidning - Ideologin viktigare än kvalitén
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Ideologin viktigare än kvalitén

14. mars 2016 11:23

Vi accepterar privat driven sjukvård och tandläkarvård men varför är vi rädda för privat driven äldreomsorg?

När vi funderar på vilka som ska utveckla våra barn så accepterar vi fullt ut pedagoger anställda i privata förskolor. Ja, också privata grundskolor. Men äldre, nej, det är det bara staten som kan vårda, enligt somliga.

I Vimmerby drev vänsterpartiet under valet att Borghaga och Vimarhaga skulle vara kommundrivna. Man har inget förtroende för näringslivet. Också socialdemokraterna ställde det kravet och i förhandlingen med moderaterna var det viktigare för (m) att få en stark majoritet, än att beröva (s) det löfte man gått till val på. Ideologiskt är det fortfarande en moderat övertygelse om att vård och omsorg för äldre kan bedrivas minst lika bra av det privata, som av staten. Därför hoppas jag att frågan på nytt väcks i 2018 års valrörelse och att socialdemokraterna tänker om.

Hur viktig är ideologin i kommunpolitiken? De kommuner som lyckas bra, från vänster till höger, har haft pragmatiska politiker som förstått sig på samverkan, också över blockgränserna. I dessa kommuner tar politikerna ansats i sin ideologi, känner trygghet i att veta var man står, men i diskussioner försöker nå så bra kompromiss som möjligt. Detta för att frågor inte ska gå i stå, utan föras framåt mot beslut. Det finns dock kommuner där politiker till varje pris ska ha ideologiskt grundade beslut.

Håbo kommun, söder om Uppsala och som klyvs i mitten av E18, är det senaste exemplet på politiskt stolleprov baserat på en rigorös ideologisk hållning. Vårdbolaget Attendo driver sedan fem år tillbaka äldreboendet Pomona Hus 2, granne med kommunens eget drivna äldreboende Pomona hus 4. Precis så som var tänkt i Vimmerby; ett av tvillinghusen Vimarhaga-Borghaga skulle vara privat drivet.

Socialstyrelsen har nu undersökt vården i Pomona-husen.
Enligt undersökningen uppger 83 procent av de boende i det privata huset att de är nöjda. Motsvarade siffra för det kommunala boendet är 56 procent. Fler siffror:

Har personalen tillräckligt med tid?
Privata: Ja, 94 %, Kommunens: Ja 63%

Kan du som boende påverka?
Privata: Ja, 89%, Kommunens Ja, 56%.

Tar personalen hänsyn till dina åsikter?
Privata: Ja, 89%, Kommunen: Ja, 67%

Är du nöjd med aktiviteterna?
Privata: Ja, 83%, Kommunen, Ja, 57%

Tidningen Entreprenör, beskriver i en artikel resultatet som en ”knockoutseger för privat äldreomsorg”. Men nu kommer vi till det sorglustiga i hela historien:

Vad gör Håbo kommun? Jo, socialdemokrater och Sverigedemokrater gjorde gemensam sak och beslöt att kommunen ska driva båda boendena. Så nu får Attendo, det privata alternativet som fått överlägset bäst resultat, lämna Håbo kommun. ”Men vi gör det med flaggan i topp”, säger Attendos verksamhetschef.

Kvalitén för de äldre var denna gång inte viktigare än ideologin för socialdemokrater och Sverigedemokrater i Håbo kommun.

Jag hoppas att socialdemokraterna i Vimmerby är mer klarsynta om frågan blir aktuell i Vimmerby igen efter valet 2018.