Hyr nya grundskolan - Vimmerby Tidning - Hyr nya grundskolan
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Hyr nya grundskolan

24. november 2016 17:49

När Vimmerby Gymnasium skulle byggas om och till, föreslog jag en ny lösning för den dåvarande kommunledningen.

Den hade löst både gymnasiebehovet och behovet av trygghetsboende.

Jag föreslog att man skulle låta ett större byggföretag bygga den nya gymnasieskolan i närheten av ishallen/idrottshallen och hyra ut den till kommunen. Placeringen var tänkt att hamna i Ulriksdalsområdet, som i mina funderingar hade blivit ett utmärkt område för ny gymnasieskola, ny idrottshall och ev. framtida ny ishall. Lätt att komma åt, bra befintlig infrastruktur.

Därefter skulle hela nuvarande gymnasieområde byggas om till trygghetsboende för äldre; service och evenemang i den gamla byggnaden, bostäder i skolbyggnaden och en vacker park däremellan. Närheten till centrum, butiker och vårdcentral är exceptionell.

Dåvarande kommunledningen sa nej.

Skälet var att man tyckte sig ha kommit för långt med planerna på att renovera och bygga till gymnasieskolan så som en blev idag.

Av trygghetsboendet blev inget och kön växer sig allt längre.

Vimmerby behöver fler lägenheter av typ ”Granen".

 

Nu öppnar sig en ny möjlighet för kommunen, eftersom man anser att Astrid Lindgrens-skolan bör ersättas. Astrid Lindgrens-skolan är ett sämre alternativ till trygghetsboende än vad gymnasieskolan var, men det går kanske ändå att göra tillräckligt bra?

Att ett byggbolag bygger en ny skola och hyr ut den är inget nytt. Samhällsfastigheter övergår i allt större utsträckning till den privata marknaden som av olika skäl har möjlighet att sköta dem bättre och billigare än det offentliga.

Sedan länge finns både polishus, förskolor, administrationslokaler, vårdlokaler och skolor i privat ägo. Och kostnaderna blir inte höfgre för kommunerna med externt ägda lokaler, tvärtom, bolagens vinst tas hem genom en effektivare drift.

 

Är då Astrid Lindgrens-skolan ett lämpligt framtida trygghetsboende? Mitt svar är; inte i kommunal regi. Kommunen kommer inte att mäkta med att bygga om den skolan till bostäder tillräckligt effektivt.

Bygga nytt kan man mycket bra; både Vimarhaga/Borghaga och Lundens förskola är bra byggnationer. Omsorgsboendet är exceptionellt bra. Även om inte allt ännu är redovisat så kvarstår faktum att man byggde till en kostnad av ca 15.000-17.000 kronor/kvm och det är rekordbilligt.

Men att bygga om är svårare. Och ibland blir det dyrare.

 

Jag tycker absolut att man politiskt ska pröva frågan att låta hyra nya grundskolan av privata marknaden, och låta bygga om Astrid Lindgrens-skolan till ett trygghetsboende. I så fall bör man slå ihop det med Granen och låta ett sammanslaget tomtområde bli ett område för Trygghetsboende. Granen kan i det sammanhanget också byggas till med 36 lägenheter. Behovet kommer helt säkert att öka och lägenheterna kommer att hyras ut. Det skapar också fler lediga lägenheter och hus i övriga bostadsbeståndet i kommunen.

Idag ser vi att trygghetsboende fyller en mycket bra funktion; ensamheten bryts, servicen ökar och många gamla kommer inte ens till ett vårdboende utan stannar i trygghetsboendet livet ut. 

Det är, utöver väldigt humant, också kostnadsbesparande ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.

Kategorier

Trygghetsboende

Lägg till kommentar