Har politikerna sett den här kartan? - Vimmerby Tidning - Har politikerna sett den här kartan?
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Har politikerna sett den här kartan?

23. februari 2017 06:10

Vimmerby kommun har byggt villor rakt på fornminnen. Vad jag vet utan någon undersökning från Länsantikvarien. Senaste exemplet är villorna på Övre Folkets Park, där åtminstone en villa är byggd rakt över ett fornminne och två villor tangerar eller är byggda på två andra fornminnen,

Åtminstone om man ska tro kartan på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Den kartan visar också att VOK-skogen har en relativt stor markering för fornminnen. Där vill man bygga, och ett av skälen kommunstyrelsen anger är att där inte finns fornminnen…

Ulriksdal/Gustafsberg däremot innehåller ovanligt få fornminnen. De fornminnen som finns där idag är bebyggda tomter.

Lundområdet innehåller fornminnen men studerar man vad det är kan det handla om stenrösen exempelvis. Lundområdet går utmärkt att exploatera enbart genom att undvika att bygga på dessa rösen. Hur man gjort i Övre Folkets Park vet jag inte, enligt kartan ser det ut som man byggt rakt på.

Vimmerby kan inte vara ett enda stort Gästgivarehagen. Vi måste bygga där det bäst lämpar sig att bo. Självklart ska hänsyn tas till fornminnen men stenrösen exempelvis går utmärkt att planera in i miljön och bevara.

Tittar vi lite ut över stadens villaområde så tycks fornminnen inte varit något som bekymrat tidigare arkitekter och politiker. Bra många av de nedre villorna på Kohagen är byggda rakt på fornminnesområden. Man kan knappast betrakta själva villorna som fornminnen.. Och faktum; Lundens förskola, det senaste bygget bryter in på ett på kartan utmärkt fornminnesområde.

Det är angeläget att nu tjänstemännen som tar fram förslagen träder fram medialt och förklarar varför VOK-skogen med dess verksamhet inte är värd att bevara, trots att där också finns fornminnen, och förklarar varför man inte kan bygga på Ulriksdal/Gustafsbergsområdet. Det är också angeläget att politikerna mobiliserar förmågan att inte söka strid i de beslut man tar. Vi måste ha lärt oss något av skoldebatten. En detaljplan över Ulriksdal/Gustafsberg/Lundområdet måste skyndsamt tas fram nu där man kan inrymma behandlingshem, villor, förskola, idrottsanläggning etc. Det räcker till allt man behöver i minst 20-30 år.

Kommentarer

Grattis Mikael! Du verkar vara den enda politikern som tänker lite längre...
Det är dags att vakna nu ni andra politiker. Inte bara stressa fram dåliga beslut. Vi har sett nog av det! Ska bli väldigt intressant att höra varför Ulriksdal inte är ett alternativ, handlar det bara om tid och pengar? Skyttehagen och Nybble är ju bara nödlösningar som kommer tvinga fram en strid med de boende, var så säker!!

Stridslysten skattebetalare

2017-02-23 22:21:01

En analys som både sparar tid och pengar. Det kan egentligen inte bli mycket enklare, dessutom tillgodoses allas intressen. Alla andra alternativ kommer säkerligen resultera i ännu mer politikerförakt. Det har vi haft nog av i Vimmerby.

Öppet mål

2017-02-23 13:12:46

Helt rätt! Det är inte svårare än så! Varför inte göra enligt ovanstående så slipper vi striderna mellan politikerna och skattebetalarna? Hur svårt kan det vara?!

Vimmerbybo

2017-02-23 12:59:16

Lägg till kommentar