Hallå kommunstyrelsen, här några idéer! - Vimmerby Tidning - Hallå kommunstyrelsen, här några idéer!
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Hallå kommunstyrelsen, här några idéer!

8. februari 2017 16:40

Varsågod kommunstyrelsen, här kommer några idéer som alternativ till Nybble och VOK-skogen:

  • Pipsvängen är en naturpark utan verksamhet (till skillnad från VOK-skogen som är en idrottshall men utomhus). I delen mot Holmgrens bil kan man både bygga en ny förskola eller hyra paviljonger och anlägga en tillfällig. Fördelar: Ett naturområde med fin utemiljö för förskolebarnen, nära för barnen i Norrgården/Sörgården/Bullerbyn. Går att anlägga snabbt.
  • Ulriksdal, området Övre Folkets Park. (Mitt emot Dagcentret) Här uppe bebyggs tio tomter, men det finns ritningar på 23 tomter. Aktualisera dessa ritningar igen. Det finns skisser på en fyrvägskorsning med Lundgatan och äldreboendet (mindre rondell). Det skulle ge en infart till området och VA ligger i direkt anslutning. De fornlämningar som finns i området kan man bara låta vara och bygga runt. Ingen vill ändå inte bo i ett område där gatorna är raka streck och dragits vinkelrätt på ett papper. Så det kommer att se trevligt ut. Undersökning av fornlämningar får man i stort sett göra var man än bygger i Vimmerby.
  • Ulriksdal, området söder Rydsvägen (mitt emot Idrottshallen). Området är till lejonparten kommunägt och jättestort. De begränsas av Rydsvägen och Höghultsvägen som båda kantas av privata, till större delen obebyggda tomter. Hela stadsägan heter 3;3 och är tillräckligt stor för både förskola, gruppboende och villor.
  • Ulriksdal, området Bysjövägen-Nossenvägen. Denna stadsäga heter 3:4 och är tillräckligt stort för att klara Vimmerbys behov av bostäder i flera årtionden. Här kan man också bygga ett större behandlingshem utan problem genom att man ritar in det från början, innan man säljer några villatomter. Det ligger sannolikt närmare centrum fågelvägen, är den planerade Nybble-etableringen. Observera att jag inte tagit med det stora tomtområdet vid golfbanan.
  • Nossenområdet. Här finns inritat tre etapper och dessa ritningar har funnits på byggnadskontoret åtskilliga år. Varför dessa inte tar sig framåt vet jag inte. Finns inga egentliga hinder.
  • Borstingen. För några år sedan när kommunstyrelsen gjorde en genomgång av markanvändningen fanns också kommunens mark vid Borstingen med. Här uttrycktes önskemål om strandnära flerfamiljshus nu när GC-vägen till området löste sig.  Var är dessa planer idag?

Inga av de förslag jag lagt här har en befintlig verksamhet igång, såsom VOK-skogen har. Tidsmässigt är det ingen skillnad. Tvärtom, Pipsvängen kan nog tas i anspråk för paviljonger relativt snabbt.

Kommentarer

Tänk vad enkelt allt blir om man vill se lösningar istället för problem som gynnar samtliga parter! KS menar att man arbetat med ärendet i över ett år och att det inte finns någon annan lösning för Aleris än Nybble- tomten???  Nu är det dags att ni förtroendevalda börjar lyssna på folket och tar till er riktigt bra förslag som ovan! För det har väl inte blivit prestige i denna fråga ifrån er sida, eller? Ni har fortfarande möjlighet att tänka om..

Nästa röst på Liberalerna

2017-02-08 18:06:52

Lägg till kommentar