Gör Djursdala skola till förskola och stilla paniken - Vimmerby Tidning - Gör Djursdala skola till förskola och stilla paniken
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Gör Djursdala skola till förskola och stilla paniken

18. november 2015 07:23

Den stora flyktingströmmen riskerar sätta politiker och tjänstemän i Vimmerby i panik.

Även om drygt 20 Mnkr i flyktingpengar från regeringen är självklart välkommet, så ska det praktiska fixas. Tidsbristen ökar risken att göra fel.

Det som påbörjats i kommunen; inventering av eget ägda lokaler, därefter omflyttningar och uppsägningar av externt hyrda lokaler, sedan eventuella försäljningar, är naturligtvis helt rätt.

Det finns ingen anledning att ha en dyrt ombyggd lokal som Fabriken tom. Det är inte heller klokt att ha en liten verksamhet i stora, exklusiva lokaler som gatukontoret på Trekanten.

Ändå måste det ges tid att fundera innan nya lånehandlingar skickas in. Hur gör vi rockader och ombyggnader smartast?

Flyktingströmmen till Vimmerby innebär nya förskoleplatser. För hur länge vet vi inte. Samtidigt är det redan innan ont om förskoleplatser. Fabriken kan mycket väl bli en bra förskola. Men räkna med ett stort antal miljoner i ombyggnadskostnad. Är det rätt tänkt?

Jag tycker majoriteten ska fundera och räkna på vad det skulle innebära att skjutsa förskolebarnen till Djursdala skola.

Skolan skulle mycket väl kunna inrymma två avdelningar, dvs 30 barn. Är nu myndigheterna (förutom brandkrav som självklart måste ha prioritet) villiga att vara flexibla, och tumma på en och annan paragraf, skulle det absolut bli billigare att bussa ut förskolebarnen till en provisorisk förskola i Djursdala, än att bygga om Fabriken. Det får inte falla på byråkratin. Skolan har ju ett godkännande för verksamhet.

En ny förskola måste planeras bättre än att bara ta en tom lokal. Fabriken är inte idealisk, kan nog bli billigare att bygga en standardiserad förskola som är prefabricerad, helst vid naturområde. Naturen är ett viktigt inslag för förskolor. Vi måste utnyttja fördelarna i geografin.

En kontorsmiljö i Fabriken skulle kräva minimal insats. Flytta dit städverksamheten, kostverksamheten, fastighetskontoret och så är kontoret på Trekanten i princip tömt, och färdig för försäljning. Flera spekulanter finns som skulle ge nya, fasta jobb i kommunen. De gräsklippare och småmaskiner som är kvar borde man kunna hitta en närmare plats till. Fanerområdet? Eller Karlbergsfastigheten i väntan på något bättre?

Under tiden barnen är i Djursdala kan man se över behovet av en ny förskola, och var den ska ligga. Vi vet ju sedan tidigare att Djursdala skola skulle kunna fungera som förskola permanent med en ombyggnad kring 4 Mnkr. En ny prefabricerad förskola för 4-6 avd. kostar sannolikt närmare 20-25 Mnkr.

Hattstugan har nämnts och givetvis bör man kunna ha en tillfällig förskola även där, på extremt kort kontrakt när det gamla snart går ut (Vimarhem brukar vilja ha 17 år men det kanske man inte behöver den här gången…). Att däremot behålla skolorna Brännebro och Djursdala tror jag inte på. Det är fem skolor inom en mil runt Södra Vi och det är två för många. Barn- och Utbildning har för höga kostnader och man måste ta ned dessa både organisatoriskt och strukturellt.

Frågan är då varför man inte kan hitta någon besparing i det organisatoriska förslaget förvaltningen lagt till politiken i veckan?