Företaget – en framgångsrik högskola - Vimmerby Tidning - Företaget – en framgångsrik högskola
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Företaget – en framgångsrik högskola

7. mars 2016 09:56

Framtiden är spännande. Också spännande att jämföra dåtidens teorier om framtiden med det som verkligen hände.

Precis som aktiekurserna i Asien styr upp lite om hur det kommer att gå när Europa öppnar timmarna senare, så kan man få hjälp i sina framtidsspekulationer av de länder, städer eller platser som ligger lite före oss.

Tar vi besöksnäringen till exempel så kan vi precisera våra teorier om Vimmerbys utveckling genom att titta på andra platser som bygger på att de är födelseort för en känd person. Picassos Malaga är givetvis ett resmål med fler kvalitéer, Shakespeares Stratford är kanske mer relevant för att inte nämna HC Andersens Odense. Just Odense är väldigt mycket HC Andersen, så mycket att den prägel Astrid Lindgren satt på Vimmerbys stadsutveckling bleknar. Vi ligger efter där. Så om vi fortsätter fundera på framtiden med detta i bakhuvudet, så är sannolikheten stor att Vimmerbys besöksmål, Astrid Lindgrens Värld och Näs, kommer att ha en allt ökande besöksskara.

Vad kan sakta upp utvecklingen av besöksnäringen i kommunen? Jag tror att det är kompetensbristen. Då handlar det inte enbart om kompetens i värdskapet, utan snarare i yrkeskunskapen. Kockyrket är det största bristyrket inom kategorin gymnasiekompetens enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. Och vi ser ju också att restaurangprogrammen i både Vimmerby och Västervik utbildar kockar för helt andra restauranger än dem i regionen. På något sätt också helt i sin ordning. Ungdomarna bestämmer självklart. Men besöksnäringen växer i hela Sverige och utbildningssektorn måste hinna med också på landsorten.

Det finns dock andra vägar att gå. I England har stora restauranger nu tagit in nyanlända kockutbildade invandrare, satt dem i träning inom företaget och efter genomgånget program garanterar man jobb. Det har blivit ett win-win. I Sverige är vi generellt för dåliga på att låta företag i olika branscher utgöra utbildningsplats. Om det beror på att man av gammal socialistisk folkhemstradition inte vill att ett företag ska kunna få offentliga medel för en utbildningsinsats låter jag vara osagt; klart är att den inställningen är ett stort hinder för jobb till bland annat nyanlända. Är det någon näring som båda har förmåga och möjlighet att snabbt integrera nyanlända i det svenska samhället är det branscherna inom besöksnäringen. Det finns mängder av kockutbildade, restaurangutbildade, serviceutbildade, städutbildade nyanlända som med en ”träningsplats” inom näringen snabbt dels skulle lära sig bättre svenska, dels få visa sina kunskaper och gå mot ett fast jobb.

I veckan fick mitt eget företag Björkbacken besök av gymnasiets turistprogram i Hultsfred. Man raggar kunskap och man raggar praktikplatser och samverkan. Gott så. Men med de rekryteringsproblem av kockar regionen har, borde Arbetsförmedlingen och branschen mer intensivt hitta samverkanssätt för träningsprogram i företag. Under de kommande sju åren ska besöksnäringen rekrytera 350.000 nya medarbetare, så ser det ut i Sveriges mest snabbväxande basnäring. Kompetensförsörjningen är en viktig del, kanske den viktigaste. Men sedan kommer också regelverk, myndighetsutövningen, detaljplaner och annat politiskt vardagsarbete som måste fungera och fungera inom rimliga kostnader. Det är inte besöksnäringens ägare som skär guld med täljkniv idag, lika lite som bönderna. Nej, näringen återinvesterar det mesta man tjänar och strategiskt är det helt rätt eftersom näringen blir allt större i en allt mindre, upplevelseorienterad värld.