Efterlyser ägardirektiv - Vimmerby Tidning - Efterlyser ägardirektiv
Mitt perspektiv - Micael Glennfalk

Efterlyser ägardirektiv

7. december 2015 07:34

"Ett Trygghetsboende skulle ge fart till flyttkedjan, och ett ungdomsboende skulle möjliggöra ett snabbare eget boende för unga par."

Det allmännyttiga bostadsföretaget Vimarhem i Vimmerby borde få särskilda ägardirektiv av kommunfullmäktige.

Politiken måste diskutera en bättre politisk styrning av verksamheten så att bolaget mer verkar utifrån ett politiskt perspektiv, snarare än vad bolagsledningen anser vara bäst, som man uttrycker det, för ”firman”.

Som jag ser det finns det tre vitala frågor för ägarna av Vimarhem, d.v.s. ytterst kommunfullmäktige: 1) Ska delar av bostadsbeståndet säljas för att skapa möjlighet att bygga nytt? 2) Ska Vimarhem ta över Granen och bygga till så Vimmerby får ett genuint och starkt efterfrågat Trygghetsboende. 3) Ska Vimarhem ta fram bostäder med lägre standard som kan hyras ut till lägre hyra?

Om vi börjar med det senaste så efterfrågade Hans Lind, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) just detta när han nyligen talade i arrangemang av Linköpings Universitet om ”Bostadsdilemmat”. Frågeställningen utgick från bristen på bostäder och hur allmännyttan kunde (ha råd med, min anm.) att bygga nytt.

Om Allmännyttan ska ha rätt fokus så är det på att bygga bostäder för grupper med lägre inkomster, d.v.s. ungdomar och hur man där kan agera inom ramen för affärsmässighetskravet.

Hans Lind sa bland annat att kravet på affärsmässighet inom allmännyttan inte innebär att den kommunala bostadspolitiken måste sträva efter samma mål som de privata aktörerna. Man kan sänka avkastningskravet och sätta hyran efter vad marknaden tål. Det går också att bygga billigare med lägre standard, sa han.

I Vimmerby är det åtskilligt som fattas när det gäller just Vimarhem; den politiska styrningen har brustit historiskt vilket lett till tjänstemannastyre, politiken har varken en bostadsstrategi eller strategi för allmännyttan, det starka sociala behovet (trygghetsboende, ungdomslägenheter) reflekterar inte Vimarhem över, även om var beredd att integrera gruppboende i projektet Pistolsmeden.

Fyra partier har drivit frågan om ett nytt Trygghetsboende för äldre, gärna i form av en tillbyggnad av på Granen. Det är (S), (M), (KD) och (L). De har fått stöd av de båda pensionärsorganisationerna, PRO och SPF, i Pensionärsrådet.

Det är en tillräckligt stor majoritet i fullmäktige för att man ska ta upp frågan om byggnation, diskutera om det är via ägardirektiv till Vimarhem eller om Granen ska säljas till den privata marknaden för att en tillbyggnad ska bli verklighet. Idag är kön till Granen lång, samtidigt som forskning och verklighet visar att man förlänger inträde i vårdbehov väsentligt hos gamla som bor i Trygghetsboende. Det sparar pengar inom omsorgen.

Den sista frågan; ska Vimarhem sälja delar av sitt bestånd? De som svarar ja tycker att gamla Vimarhem (Storgatan-Lindängsgatan-Bondebygatan) ska säljas. Själv är jag ytterst tveksam eftersom just det stora beståndet är en bra inkomstkälla, ett antal fastigheter viktigt för balansräkningen.

Det finns dock andra fastigheter i Vimarhems bestånd som kan värderas och avyttras, och det skulle vara en väg till finansiering av nya bostäder.

Ett Trygghetsboende skulle ge fart till flyttkedjan, och ett ungdomsboende skulle möjliggöra ett snabbare eget boende för unga par.